Nova KBM

Skupina Nove KBM v prvem kvartalu letošnjega leta povečala čisti dobiček za 4,5-krat | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji 22. redni seji seznanil z rezultati tekočega poslovanja banke in skupine, ki so zelo dobri. Nadzorniki so obravnavali tudi kvartalne rezultate Skupine Nove KBM.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM v prvem kvartalu letošnjega leta povečala čisti dobiček za 4,5-krat

25 maj 2010
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji 22. redni seji seznanil z rezultati tekočega poslovanja banke in skupine, ki so zelo dobri. Nadzorniki so obravnavali tudi kvartalne rezultate Skupine Nove KBM.
 

V skladu z dnevnim redom se je nadzorni svet seznanil s tekočim poslovanjem, obravnaval pa je tudi kvartalne rezultate skupine. Rezultati Skupine Nove KBM so v prvem kvartalu letošnjega leta, kljub nestabilnim gospodarskim razmeram presegli načrtovane rezultate, saj je skupina v letošnjem letu, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, čisti dobiček povečala za 4,5-krat.


Dobiček Skupine Nove KBM iz rednega poslovanja je v obdobju od 1.1. do 31.3.2010 znašal 14.726 tisoč evrov in je od bruto dobička v enakem obdobju leta 2009 za 6,75-krat višji. Realizacija dobička glede na plan skupine za leto 2010 je 35-odstotna. K višji realizaciji prvega kvartala so od pomembnih postavk največ prispevale višje čiste obresti in višje opravnine od načrtovanih in nižji administrativni stroški.


Donos na povprečni kapital skupine pred obdavčitvijo je zaradi višjega dobička znašal 14,20 odstotka, kar je približno trikrat bolje, kot je bilo konec leta 2009. Bilančna vsota skupine se je tudi v prvih treh mesecih leta 2010 povečala za 63.201 tisoč evrov oz. za 1,1 odstotka in je konec marca 2010 znašala 5.849.993 tisoč evrov.


Na prirast bilančne vsote Skupine je v prvih treh mesecih, poleg prirasta obvladujoče družbe Nove KBM d.d., pomembneje vplival porast bilančne vsote PBS d.d.


Nova KBM d.d. in PBS d.d. sta konec marca skupaj predstavljali 11,0-odstotni tržni delež bilančne vsote slovenskega bančnega sistema. Skupina je do konca marca realizirala 37,9 odstotka načrtovanega prirasta bilančne vsote za leto 2010.
__________________________________________________________________________