Nova KBM

Skupina Nove KBM v obdobju od januarja do septembra 2010 poslovala uspešno | NKBM

Na današnji redni seji je nadzorni svet Nove KBM obravnaval tekoče poslovanje in se seznanil z rezultati poslovanja Skupine Nove KBM v prvih devetih mesecih letošnjega leta, ki so boljši kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM v obdobju od januarja do septembra 2010 poslovala uspešno

23 november 2010
OBVESTILA
Na današnji redni seji je nadzorni svet Nove KBM obravnaval tekoče poslovanje in se seznanil z rezultati poslovanja Skupine Nove KBM v prvih devetih mesecih letošnjega leta, ki so boljši kot v primerljivem obdobju lanskega leta.
 

Skupina Nove KBM je dosegla dobiček iz rednega poslovanja v višini 26,6 milijona evrov, kar pomeni 64-odstotno povečanje v primerjavi s prvimi devetimi meseci leta 2009, ko je dobiček iz rednega poslovanja znašal 16,2 milijona evrov. Skupina Nove KBM je v obdobju od januarja do septembra 2010 poslovala s čistim dobičkom v višini 20,3 milijona evrov ali 0,69 evrov na delnico.
 
Bilančna vsota Skupine Nove KBM je konec meseca septembra znašala 5.889 milijona evrov in je za 1,8 odstotka večja kot konec leta 2009. Kapitalska ustreznost je dne 30. 9. 2010 znašala 11,06 odstotkov, nivo celotnega kapitala pa je znašal 455,8 milijona evrov ali 5,7 odstotka več kot ob koncu leta 2009. Donos na povprečni kapital Skupine Nove KBM pred obdavčitvijo je zaradi višjega dobička v primerjavi s preteklim letom približno dvakrat višji in znaša 8,10 odstotka.
 
Stabilno poslovanje in dobre rezultate beleži tudi Nova KBM d.d. Dobiček iz rednega poslovanja banke je v obdobju od januarja do septembra letos znašal 16,2 milijona evrov. Nova KBM d.d. je z njim dosegla 5,77-odstotni donos na kapital pred obdavčitvijo (4,31 odstotka leta 2009), ki je za 1,94-krat višji kot v bančnem sistemu. Čisti poslovni izid Nove KBM d.d. je v obdobju od januarja do septembra 2010 znašal 13,8 milijona evrov. Bilančna vsota banke je konec meseca septembra znašala 4.810,2 milijona evrov.
 
Predsednik uprave Nove KBM d.d. Matjaž Kovačič je ob objavi rezultatov poslovanja izpostavil dva dejavnika, ki sta pomembno vplivala nanje. To sta prestrukturiranje Credy banke in globalna kriza v nepremičninskem sektorju. Hkrati pa je poudaril, da: »kljub krizi tako banka kot Skupina Nove KBM poslujeta dobičkonosno in sta dobro pripravljeni za mnoge izzive in priložnosti v prihodnosti.«

Skupina Nove KBM tako še naprej intenzivno uresničuje svoje strateške usmeritve. V sklopu teh je Nova KBM d.d. v začetku novembra odprla novo poslovalnico Ljubljana Center v središču glavnega mesta. S tem banka utrjuje svoj položaj v osrednji Sloveniji, hkrati pa širi mrežo svojih poslovalnic. Do konca tega leta Nova KBM d.d. načrtuje odprtje še dveh, in sicer poslovalnico Koroška vrata ter poslovalnico v Gornji Radgoni. Banka se svojim komitentom želi približati tudi z razvojem sodobnih bančnih poti. V mesecu novembru je tako uporabnikom predstavila novo generacijo spletne banke Bank@Net z novimi funkcionalnostmi in novim videzom.


»Skupina Nove KBM bo do konca leta 2010 in tudi v prihodnje sledila svoji strateški usmeritvi širitve na trgih, nenehno se bo trudila za čim bolj racionalno organiziranost tako bančnega dela kakor tudi celotne Skupine z namenom skrajševanja odzivnega časa in zmanjševanja stroškov, predvsem pa s poudarkom na varnosti in ustreznosti finančnih rešitev za poslovne partnerje oziroma stranke,« je o načrtih do konca letošnjega leta dejal predsednik uprave Nove KBM d.d. Matjaž Kovačič.