Nova KBM

Skupina Nove KBM v obdobju od januarja do marca 2011 poslovala s 5,1 mio čistega dobička | NKBM

Na današnji redni seji nadzornega sveta Nove KBM so nadzorniki obravnavali poslovne rezultate Skupine Nove KBM za letošnje prvo trimesečje. Bilančna vsota Skupine Nove KBM se je povečala za 86.021 tisoč evrov in je tako znašala 5,9 milijard evrov.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM v obdobju od januarja do marca 2011 poslovala s 5,1 mio čistega dobička

2 junij 2011
OBVESTILA
Na današnji redni seji nadzornega sveta Nove KBM so nadzorniki obravnavali poslovne rezultate Skupine Nove KBM za letošnje prvo trimesečje. Bilančna vsota Skupine Nove KBM se je povečala za 86.021 tisoč evrov in je tako znašala 5,9 milijard evrov.
 

Na današnji redni seji nadzornega sveta Nove KBM so člani obravnavali poslovne rezultate, ki jih je v prvih treh mesecih dosegla Skupina Nove KBM. Nadzorniki so poslovni izkaz glede na dokaj še vedno zelo zaostrene razmere v slovenskem finančnem in ekonomskem sektorju, soglasno ocenili kot dobrega. Ob tem so izrazili tudi prepričanje v izpolnitev zastavljenega finančnega načrta do  konca letošnjega leta.


Čisti dobiček Skupine Nove KBM v obdobju od 1.1. do 31.03.2011 v višini 5,1 milijonov evrov, je od čistega dobička Nove KBM d.d. višji za 2 milijona evrov. Bilančna vsota Skupine je konec meseca marca znašala 5,9 milijard evrov in je za 86.021 tisoč evrov večja kot konec leta 2010. Skupina je tako po dveh zaporednih četrtletnih upadih v prvem četrtletju 2011 zopet povečala bilančno vsoto.


Skupni tržni delež bilančne vsote Nove KBM in PBS je konec marca predstavljal 11,0 odstotka slovenskega bančnega sistema. Neto stanje kreditov strankam, ki niso banke, je konec marca znašalo 3.975,9 milijona evrov, kar je za 58.935 evrov manj kot konec leta 2010.


Predsednik uprave Nove KBM, Matjaž Kovačič, je ob prvih izkazih letošnjega poslovanja povedal, da »v nasprotju s siceršnjim stanjem v slovenskem finančnem sektorju, delujemo dobro in kontinuirano dosegamo pozitivne rezultate. Globalne ekonomske razmere se, čeprav izredno počasi, izboljšujejo, zato ne dvomim v to, da letošnjih zastavljenih finančnih načrtov ne bi dosegli. Tako v banki kot Skupini Nove KBM bomo še naprej delovali s poudarkom na varnosti in ustreznosti finančnih rešitev za naše poslovne partnerje, komitente in naše delničarje.«