Nova KBM

Skupina Nove KBM posluje stabilno, razrešuje nedonosne terjatve in je dejavna na trgu | NKBM

Skupina Nove KBM je v prvih devetih mesecih poslovala stabilno in ustvarila 16,2 milijona evrov, banka pa 28,1 milijona evrov čistega dobička. To izkazuje nerevidirano poročilo o poslovanju Nove KBM in Skupine Nove KBM od januarja do septembra 2015, s katerim se je na včerajšnji, 38. redni seji, seznanil nadzorni svet banke. Celotno poročilo bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno v ponedeljek, 30. novembra. Med drugimi aktualnimi poslovnimi temami so se nadzorniki seznanili z aktivnostmi za upravljanje nedonosnih terjatev in učinkovitega obvladovanja kreditnega tveganja. To sta prednostni področji, ki jima bodo v banki in Skupini Nove KBM tudi v prihodnje posvečali veliko pozornosti. Ob tem v banki krepijo svojo prisotnost na trgu, med drugim z dejavnim sodelovanjem s strankami ter zagotavljanjem kakovostnih in sodobnih storitev.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM posluje stabilno, razrešuje nedonosne terjatve in je dejavna na trgu

26 november 2015
OBVESTILA
Skupina Nove KBM je v prvih devetih mesecih poslovala stabilno in ustvarila 16,2 milijona evrov, banka pa 28,1 milijona evrov čistega dobička. To izkazuje nerevidirano poročilo o poslovanju Nove KBM in Skupine Nove KBM od januarja do septembra 2015, s katerim se je na včerajšnji, 38. redni seji, seznanil nadzorni svet banke. Celotno poročilo bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno v ponedeljek, 30. novembra. Med drugimi aktualnimi poslovnimi temami so se nadzorniki seznanili z aktivnostmi za upravljanje nedonosnih terjatev in učinkovitega obvladovanja kreditnega tveganja. To sta prednostni področji, ki jima bodo v banki in Skupini Nove KBM tudi v prihodnje posvečali veliko pozornosti. Ob tem v banki krepijo svojo prisotnost na trgu, med drugim z dejavnim sodelovanjem s strankami ter zagotavljanjem kakovostnih in sodobnih storitev.
 
Banka ohranja stabilne tržne deleže v ključnih segmentih poslovanja, po daljšem obdobju se ponovno krepi tudi izmerjen ugled banke. Ob koncu septembra je delež neto zneska nedonosnih terjatev v skupnem portfelju banke znašal malo nad 20 odstotkov, v Skupini pa dobrih 21 odstotkov, kar je za 2 odstotni točki manj kot ob koncu leta 2014. Banka ima vzpostavljeno  strategijo upravljanja slabih naložb ter tvegane terjatve in naložbe upravlja na enem mestu, vpeljali pa so tudi sistem zgodnjega opozarjanja na kreditno tveganje (EWS). Vse to prispeva k učinkovitejšemu in pravočasnemu prestrukturiranju nedonosnih terjatev,  pospešitvi izterjave ter prodaje nedonosnih terjatev. Bančni strokovnjaki sodelujejo tudi pri  večjem številu programov prestrukturiranja in so dejavni člani Odbora za prestrukturiranje pri Združenju bank Slovenije.  Prav tako so skupaj z drugimi bankami in finančnimi institucijami vključeni v iskanje rešitev za učinkovitejše razreševanje nedonosnih terjatev malih in srednje velikih podjetij, kar je eden najaktualnejših izzivov celotnega slovenskega gospodarstva in finančne dejavnosti.
 
Nadzorni svet se je seznanil tudi s potekom aktivnosti prestrukturiranja Skupine Nove KBM. Poštna banka Slovenije (PBS) in Nova KBM sta novembra pričeli z aktivnostmi za združitev bank. Postopek prodaje KBM banke v Srbiji poteka, Adria Bank je že vrnila bančno licenco in je pred dokončno likvidacijo. KBM Leasing Hrvatska  ter leasing družbi v Sloveniji: KBM leasing in Gorica leasing so v likvidacijskih postopkih. Preostale družbe: Moja naložba, KBM Infond, MPay in KBM Invest ostajajo del Skupine Nove KBM. Poslovne odločitve v zvezi z njihovo prihodnostjo bodo v banki sprejemali skladno s strateškimi načrti. Ključni cilj prestrukturiranja je, da Skupina Nove KBM postane osredotočena na osnovno, bančno dejavnost, še učinkovitejša in dobičkonosna.