Nova KBM

Skupina Nove KBM kljub nadaljevanju krize v gospodarstvu v obdobju od januarja do junija 2011 poslovala pozitivno | NKBM

Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do junija 2011. Dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami Skupine Nove KBM je znašal 50,5 milijona evrov oziroma 50,0 odstotka načrtovanega zneska za leto 2011. V istem obdobju je dobiček Nove KBM d.d. iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami znašal 38,3 milijona evrov oziroma 55,9 odstotka načrtovanega zneska za 2011.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM kljub nadaljevanju krize v gospodarstvu v obdobju od januarja do junija 2011 poslovala pozitivno

30 avgust 2011
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do junija 2011. Dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami Skupine Nove KBM je znašal 50,5 milijona evrov oziroma 50,0 odstotka načrtovanega zneska za leto 2011. V istem obdobju je dobiček Nove KBM d.d. iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami znašal 38,3 milijona evrov oziroma 55,9 odstotka načrtovanega zneska za 2011.
 

Dobiček iz rednega poslovanja Skupine Nove KBM je v prvi polovici leta 2011 znašal 1,6 milijona EUR, kar pomeni znižanje v primerjavi s prvo polovico leta 2010, ko je dobiček znašal 25,3 milijona EUR. Čisti dobiček je znašal 2,8 milijona EUR  ali 0,07 EUR na delnico.


V istem obdobju je Nova KBM d.d., kot matična družba, dosegla dobiček iz rednega poslovanja v višini 7,0 milijona evrov, kar je 50,1 odstotka načrtovanega zneska za leto 2011. Čisti dobiček banke pa je v enakem obdobju znašal 5,6 milijona evrov.


Skupina Nove KBM še vedno posluje v oteženih gospodarskih razmerah ob upočasnjenem okrevanju gospodarskega okolja, zato je Skupina Nove KBM zaradi povečanega kreditnega tveganja oblikovala višje rezervacije in oslabitve. Neto rezervacije in oslabitve so v obdobju od januarja do junija 2011 znašale 48.910 tisoč evrov oziroma 72,8 odstotka letno načrtovanega zneska.


Bilančna vsota Skupine je na dan 30. junija 2011 znašala 5.844.249 tisoč evrov in je za 0,4 odstotka nižja glede na dan 31. decembra 2010. Skupina je v obdobju januar–junij 2011 dosegla čiste obresti v višini 68.345 tisoč evrov, tj. 48,0 odstotka načrtovanih. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so čiste obresti nižje za 4,5 odstotka.


Kapitalska ustreznost je bila dne 30. 6. 2011 12,79-odstotna, nivo celotnega kapitala pa 539,6 milijona evrov oziroma 22,9 odstotka več kot ob koncu leta 2010.


Predsednik uprave Nove KBM Matjaž Kovačič je ob objavi rezultatov poslovanja Skupine  izpostavil, da »v Sloveniji še vedno beležimo stagnacijo oziroma upad nekaterih ključnih segmentov realnega gospodarstva. Zato so rezultati Skupine Nove KBM v prvi polovici leta 2011 pod precejšnjim vplivom povečanega števila stečajnih postopkov in posledično višjega nivoja oslabitev in rezervacij od planiranih, česar v času letnega načrtovanja ni bilo moč pričakovati v tako veliki meri. Ob polletju smo tako soočeni s slabšim poslovnim izidom, kar pa nam nedvomno predstavlja velik izziv. V Skupini Nove KBM kljub slabšim polletnim rezultatom ocenjujemo, da bomo v tretjem in četrtem kvartalu izboljšali poslovanje s ciljem dosegati planske postavke v drugi polovici leta 2011 in tako ob koncu sicer zahtevnega leta zabeležiti soliden poslovni rezultat. Ob tem bomo nadaljevali z izpolnjevanjem naše strategije, ki se osredotoča na povečanje prisotnosti v Adria regiji, disciplino pri upravljanju s tveganji, razpršitev virov prihodkov in na ustvarjanje ustrezne vrednosti naše delničarje.«