Nova KBM

Začnite tipkati, kar iščete

Banka Slovenije je izdala Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva

30 oktober 2019
OBVESTILA
 

Banka Slovenije je izdala Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva z namenom blažitve in preprečitve čezmerne rasti kreditiranj. Sklep določa tri makrobonitetne instrumente, ki bodo vplivali na odobravanje kreditov v Novi KBM:

  • najdaljšo dovoljeno dobo odplačila oziroma ročnosti potrošniškega kredita. Ročnost potrošniških kreditov se omeji na največ 7 let.
  • najvišjo dovoljeno vrednost razmerja med zneskom kredita in letnim dohodkom potrošnika ob sklenitvi kreditne pogodbe. Znesek omejuje največje mesečne obremenitve za potrošniške in stanovanjske kredite. V praksi to pomeni, da bo lahko banka pri potrošniških in stanovanjskih kreditih potrošnika kreditirala do največ 50 % mesečnega prihodka. Pri stanovanjskih kreditih bo banka v primeru, da je prihodek višji od 2-kratnika bruto minimalne plače, znesek do 2-kratnika bruto minimalne plače obremenila do največ 50 %, nad 2-kratnikom pa se lahko obremeni do največ 67 % prihodkov. Ob tem mora potrošniku ostati najmanj znesek v višini minimalne neto plače, in če preživlja družinskega člana ali drugo osebo, je treba znesku minimalne neto plače dodati še znesek za preživljanje družinskega člana.
  • najvišjo priporočeno vrednost razmerja med zneskom kreditne pogodbe za stanovanjsko nepremičnino in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, s katero je kredit zavarovan, ob sklenitvi kreditne pogodbe.

Sklep začne veljati 1. novembra 2019 in velja izključno za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Sloveniji.


Na kakšen način bo sklep vplival na kreditno sposobnost kreditojemalca in višino odobrenega kredita?

V nadaljevanju vam na dveh primerih predstavljamo vpliv sklepa o makrobonitetnih ukrepih kreditiranja prebivalstva na izračun kreditne sposobnosti in posledično višino kredita.

PRIMER 1

Štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma*

Plača kreditojemalca

 

1.250 EUR

Obstoječi krediti

 

- 0,00 EUR

Minimalna neto plača

- 673,84 EUR

Znesek za preživljanje družinskega člana – otroka*

- 237,29 EUR

 

 

Kreditna sposobnost

= 338,87 EUR

 

 

Znesek potrošniškega kredita na 7 let

cca 22.500 EUR

Znesek stanovanjskega kredita na 20 let

cca 58.000 EUR

* Znesek za preživljanje družinskega člana – otroka: 237,29 EUR na otroka. Oba starša sta zaposlena, zato se dva otroka delita na pol in se pri kreditojemalcu upošteva samo en otrok v znesku 237,29 EUR.

 

PRIMER 2

Dvočlanska družina z enim mladoletnim otrokom (npr. mati samohranilka)*

Plača kreditojemalca

 

1.150 EUR

Obstoječi krediti

 

- 0,00 EUR

Minimalna neto plača

-  673,84 EUR

Znesek za preživljanje družinskega člana – otroka*

- 237,29 EUR

Povečanje za enostarševsko družino*

- 72,39 EUR

 

 

Kreditna sposobnost

= 166,48 EUR

 

 

Znesek potrošniškega kredita na 7 let

cca 11.000 EUR

Znesek stanovanjskega kredita na 20 let

cca 28.000 EUR

* Za enostarševsko družino se upošteva otrok v višini 237,29 EUR in povečanje za enostarševsko družino v višini 72,39 EUR = 309,68 EUR.
 


NE PREZRITE!

Nova KBM je in bo upoštevala vse regulatorne zahteve prav tako pa bomo tudi v prihodnje pri komuniciranju kreditov zasledovali vrednote kot so transparentnost in odgovornost, v ta namen smo vzpostavili tudi spletno podstran odgovornega kreditiranja.