Nova KBM

SISBON | NKBM

SISBON je informacijski sistem bonitet komitentov.

Začnite tipkati, kar iščete

SISBON

SISBON je informacijski sistem bonitet komitentov.

VSE O SISBONU
SISBON je informacijski sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb, ki članom sistema SISBON in vključenim dajalcem kreditov omogoča učinkovito ocenjevanje in obvladovanje kreditih tveganj, vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi banka oziroma drug dajalec kreditov  že razpolaga, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.
 
Zakonske podlage: Podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov in informacij o zadolženosti fizičnih oseb je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih ter Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679).
 
Podatki v SISBON-u: Podatki v  SISBON-u so zaupni in se obravnavajo kot osebni podatki v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov se beleži in nadzoruje, in je dovoljen le pooblaščenim osebam pri članih, vključenih dajalcih kreditov in drugim uporabnikom v skladu z ZCKR.

 
Pravica do seznanitve z lastnimi podatki v SISBON-u: Fizična oseba ima v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kateri član jih je posredoval in komu so bili posredovani, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen. Do podatkov lahko fizična oseba dostopa:
  • prek spletne ali mobilne aplikacije Moj SISBON.
  • z naročilom izpisa v elektronski obliki pri katerikoli banki ali članu SISBON
  • z naročilom izpis v tiskani obliki po pošti na dom, ki ga lahko oddate  pri kateremkoli članu SISBON ali na vložišču Banke Slovenije.
 
Pravica do popravka podatkov v SISBON: Če komitent posameznim osebnim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek na naslednje načine: