Nova KBM

SISBON | NKBM

SISBON je informacijski sistem bonitet komitentov.

Začnite tipkati, kar iščete

SISBON

SISBON je informacijski sistem bonitet komitentov.

VSE O SISBONU
 
SISBON je Slovenski informacijski sistem bonitet komitentov, ki bankam, hranilnicam ter drugim pravnim osebam omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo podatkov o komitentih - fizičnih osebah

Namen SISBON je upravljanje s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja posameznikov. Podatki iz SISBON služijo kot informacija pri ugotavljanju kreditne sposobnosti za potrebe odobritve posla (kredita, dovoljene prekoračitve sredstev na transakcijskem računu, odobritev limita po kartici).

V SISBON se vpogleduje tudi pri sklepanju poroštva FO/FO (fizična oseba/fizični osebi ali FO/PO (fizična oseba/pravni osebi). SISBON so vzpostavile banke in hranilnice na osnovi Zakona o bančništvu (ZBan-2), ki so tudi uporabnice in upravljavke posredovanih podatkov. Vse podrobnosti o sistemu SISBON si lahko ogledate na njihovi spletni strani.