Nova KBM

SISBIZ | NKBM

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.

Začnite tipkati, kar iščete

SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.

VSE O SISBIZU
SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov. Članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.

Zakonske podlage
Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih.

Podatki v SISBIZ
V sistem izmenjave SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost pogodbenih obveznosti poslovnih subjektov. Podatki iz sistema SISBIZ so zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju zadolženosti in kreditne sposobnosti poslovnih subjektov.