Nova KBM

SISBIZ | NKBM

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.

Začnite tipkati, kar iščete

SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.

VSE O SISBIZU
SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov. Članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.

Zakonske podlage
Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih.

Podatki v SISBIZ
V sistem izmenjave SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost pogodbenih obveznosti poslovnih subjektov. Podatki iz sistema SISBIZ so zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju zadolženosti in kreditne sposobnosti poslovnih subjektov.

Pravice do seznanitve z obdelavo lastnih podatkov in pravica do popravka podatkov v SISBIZ
Poslovni subjekti imajo pravico seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu SISBIZ prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ, ki poslovnemu subjektu omogoča pridobitev vseh podatkov, ki se o njem obdelujejo v SISBIZ, vključno z informacijo o tem, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen je posamezni član sistema, v skladu z ZCKR dostopal do teh podatkov, razen če zakon izrecno prepoveduje posredovanje teh informacij.

Če poslovni subjekt utemeljeno nasprotuje posameznim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri članu sistema, ki je poročal sporne podatke. To pravico lahko uveljavlja prek spletne aplikacije Moj SISBIZ ali s  pisno pritožbo (obrazec), ki jo osebno ali po pošti vloži pri banki ali Banki Slovenije.