Nova KBM

Sava Infond novica 30.05.2024 | NKBM

Začnite tipkati, kar iščete
Razlog, zakaj delnice ohranjajo primat v dolgoročnih portfeljih, je njihova sposobnost povečevanja dobičkov in dividend skozi čas.
 
Aleš Šoba, CFA, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov, Sava Infond

Maj 2024
 
Danes je splošno sprejeto dejstvo, da so na dolgi rok delnice bolj donosna naložba kot obveznice. Še pred stotimi leti ni bilo tako. Obveznice so imele bolj ali manj monopol v portfeljih vlagateljev, naložba v delnice podjetij pa je veljala za špekulacijo, še najbolj podobno igram na srečo. Pogled na delnice je začel spreminjati ekonomist Edgar L. Smith, ki je leta 1924 izdal knjigo Common Stocks as Long Term Investment - Navadne delnice kot dolgoročna naložba. V njej je prikazal, da so delnice v večini daljših obdobij (okrog 20 let) presegle donosnost obveznic ter da je za dolgoročne vlagatelje bolj primerno imeti večji delež delnic kot obveznic v svojih portfeljih. Knjiga je bila soodgovorna za divja dvajseta leta prejšnjega stoletja, ko so ljudje začeli množično kupovati delnice. Čeprav je entuziazem prekinila velika depresija, se je prevlada delnic po drugi svetovni vojni dokončno uveljavila.

 
Prednost ustvarja reinvestiranje

Kot je avtor knjige ugotavljal, je razlog superiornosti delnic v tem, da podjetja del dobička zadržijo in ga reinvestirajo nazaj v svojo osnovno dejavnost. S tem povečajo dobiček in izplačane dividende prihodnjih let. Drugi naložbeni razredi te sposobnosti nimajo. Obresti, ki jih dobiš kot lastnik obveznic, se ne reinvestirajo avtomatsko nazaj v obveznice. Podobno je pri lastništvu nepremičnine: prejetih najemnin se praviloma ne reinvestira avtomatsko nazaj v isto nepremičnino.

Mogoče si je najlažje predstavljati razliko med delnicami in obveznicami na primeru našega najuspešnejšega podjetja, Krke. Če je vlagatelj pred 25 leti kupil recimo 30-letno nemško državno obveznico, mu ta še danes zagotavlja 5-odstotni letni donos. Za vložek 1000 EUR bo prejemal po 50 EUR letno do leta 2029, ko bo dobil povrnjeno še glavnico, 1000 evrov. Ta znesek se v 25 letih ni spremenil.

Kaj pa, če je leta 1999 vložil 1000 EUR v delnico Krke? Takrat je bil tečaj Krke približno 11,50 EUR, dividenda pa je znašala 0,23 EUR na delnico, kar je pomenilo okoli 2-odstoten dividendni donos. Naš vlagatelj bi tako tedaj dobil še približno 20 EUR letne dividende, kar je manj kot z naložbo v nemško državno obveznico. Vendar, kot sem omenil, podjetja skozi čas povečujejo dobiček in z njimi dividende. Leta 2024 bi isti vlagatelj dobil 653 EUR dividend (pred davki), vrednost delnic, ki jih je kupil leta 1999, pa danes znaša 11.000 EUR. Kolikšno vrednost naložbe bi imel šele, če bi dividende uporabljal za nakup novih delnic Krke, namesto da jih je  porabil.

Spremenili so se sektorji v ospredju, vloga delnic pa ne

In kakšna so izhodišča delnic danes, natanko sto let po izidu prelomne knjige? Še naprej ostajajo dolgoročno najboljša naložba, čeprav se je struktura gospodarstva v zadnjem stoletju krepko spremenila. Če so bili tedaj v ospredju sektorji, kot so finančne institucije in energija, so danes povsem v ospredju tehnološka podjetja, ki pod vplivom revolucije na področju umetne inteligence skrbijo za nove najvišje vrednosti delniških trgov. Razlog, zakaj delnice ohranjajo primat v dolgoročnih portfeljih, pa je še vedno enak: to je njihova sposobnost povečevanja dobičkov in dividend skozi čas. Čeprav znaša danes dividendna donosnost globalnih delnic »le« dva odstotka, pa bodo te dividende čez deset let krepko višje.
 

Več o tem

 
 
Fotogalerija

Vas zanima enostavno investiranje? Za vse - kjerkoli in kadarkoli.
 

 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

Digitalno


Poslujte z vzajemnimi in spremljajte svoje naložbe v spletni banki Bank@Net ali mobilni banki mBank@Net.


Prenesite mobilno banko mBank@Net tukaj:

nova kbm  nova kbm
 
nova kbm

V poslovalnici

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji bančni poslovalnici poslovalnici. 

Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate razne bančne storitve po celi Sloveniji.
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40

Enostavno investiranje


Poslujte z vzajemnimi skladi in trgujte s finančnimi instrumenti enostavno in ugodno ter spremljajte stanje svojih naložb na enem mestu, prek Bank@Neta in mBank@Neta.

Več o tem
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40

Vzajemni skladi


Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi in Raiffeisen Capital Management (RCM), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj!

Več o tem
 
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40
760x465-100.jpg?master=40

Borzno posredovanje


Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.


Več o tem
 
760x465-100.jpg?master=40
Opozorilo vlagateljem
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg.Triglav skladi, ki jih upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o..

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM d.d..

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznega Infond sklada oz. Prodajni prospekt, Ključni podatki za vlagatelje, Letno in Polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu družbe Nove KBM d.d. in v vseh poslovalnicah družbe Nove KBM d.d..

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer. Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih se gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.