Nova KBM

Rezultati Skupine Nove KBM nakazujejo ugodne trende | NKBM

Na današnji seji so se nadzorniki Nove KBM seznanili s poročilom o poslovanju Skupine Nove KBM v prvih devetih mesecih, ki izkazujejo pozitivne trende in učinke ukrepov preoblikovanja Skupine v učinkovitejšo finančno institucijo. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je Skupina Nove KBM izkazala dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami v višini 25,8 milijona evrov. Z upoštevanjem teh pa je čista izguba znašala 66,9 milijona evrov, kar je tretjino manj kot v enakem obdobju 2012. Nadzorni svet je danes ob obravnavi drugih aktualnih tem potrdil sklep uprave banke za dokapitalizacijo Poštne banke Slovenije, za kar mora Nova KBM pridobiti še dovoljenje Evropske komisije.

Začnite tipkati, kar iščete

Rezultati Skupine Nove KBM nakazujejo ugodne trende

29 november 2013
OBVESTILA
Na današnji seji so se nadzorniki Nove KBM seznanili s poročilom o poslovanju Skupine Nove KBM v prvih devetih mesecih, ki izkazujejo pozitivne trende in učinke ukrepov preoblikovanja Skupine v učinkovitejšo finančno institucijo. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je Skupina Nove KBM izkazala dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami v višini 25,8 milijona evrov. Z upoštevanjem teh pa je čista izguba znašala 66,9 milijona evrov, kar je tretjino manj kot v enakem obdobju 2012. Nadzorni svet je danes ob obravnavi drugih aktualnih tem potrdil sklep uprave banke za dokapitalizacijo Poštne banke Slovenije, za kar mora Nova KBM pridobiti še dovoljenje Evropske komisije.
 

» Tudi v tretjem četrtletju smo sprejeli več poslovnih odločitev v smeri stabilizacije obrestnih in neobrestnih prihodkov ter izboljšanja stroškovne učinkovitosti. Banka je od oktobra letos učinkoviteje organizirana. Izvajajo se številni drugi ukrepi, s katerimi se trendi poslovanja postopno usmerjajo navzgor in zmanjšujejo negativni vplivi na dobičkonosnost,« poslovne rezultate pojasnjuje predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc. 


Poslovni izid ob koncu letošnjega leta bo negativen, kot je banka že napovedala. Znesek bo odvisen predvsem od višine potrebnih oslabitev in rezervacij, ki bo v celoti znana ob razkritju  ugotovitev neodvisnega pregleda kakovosti sredstev, predvidoma sredi decembra. Na osnovi sedanjih izračunov in makroekonomskih napovedi pa se predvideva pozitiven poslovni rezultat banke in Skupine Nove KBM v prihodnjem letu, če ne bo bistvenega poslabšanja gospodarskih razmer ali dodatnih zahtev v okviru bančne regulative Evropske unije.


Na poslovanje Skupine Nove KBM vpliva še vedno visok nivo oslabitev, predvsem zaradi nadaljnjega povečevanja kreditnega tveganja na področju bančnega poslovanja. Neto rezervacije in oslabitve so v prvih devetih mesecih znašale  95,7 milijona evrov.  Tudi v zadnjem četrtletju se je znižala bilančna vsote Skupine Nove KBM, kar je skladno z usmeritvami programa prestrukturiranja, ki je še v presoji pri Evropski komisiji. Glede na konec leta 2012 se je bilančna vsota Skupine znižala za 5,7 odstotka in je konec septembra znašala 5,0 milijarde evrov. Kapitalska ustreznost Skupine na celotni kapital je bila ob koncu septembra 8,39-odstotna. Banka izvaja vse potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili kapitalsko ustreznost tudi po seznanitvi z rezultati neodvisnih pregledov.


Pripravljen je tudi koncept novega strateškega programa Nove KBM za obdobje 2014 do 2018. Koncept je že obravnaval nadzorni svet, banka pa ga bo zaključila ob končni uskladitvi programa prestrukturiranja. Program temelji na viziji banke, da bo zagotavljala trdnost poslovanja v domačem okolju in regiji, pri čemer bodo prednost imeli varnost poslovanja, kakovost portfelja in upravljanje z vsemi vrstami tveganj pred rastjo obsega poslovanja.  


Napori Nove KBM in Skupine bodo tudi v prihodnje usmerjeni v preoblikovanje v  učinkovitejšo in ponovno dobičkonosno finančno institucijo. Ob ukrepih, ki notranje spreminjajo poslovanje, bodo po mnenju vodstva in nadzornega sveta banke k izboljšanju v veliki meri prispevale tudi pričakovane sistemske rešitve kot so prenos slabih terjatev na DUTB, dokapitalizacija in priprava zakonodaje, ki bo omogočila hitrejše in učinkovitejše postopke izterjave.