Nova KBM

Pričetek aktivnosti za celovito združitev PBS in Nove KBM | NKBM

Nadzorna sveta Nove KBM in PBS soglašata s pričetkom združevanja bank. Skupina Nove KBM tako nadaljuje konsolidacijo in osredotočanje na bančno dejavnost.

Začnite tipkati, kar iščete

Pričetek aktivnosti za celovito združitev PBS in Nove KBM

2 november 2015
OBVESTILA
Nadzorna sveta Nove KBM in PBS soglašata s pričetkom združevanja bank. Skupina Nove KBM tako nadaljuje konsolidacijo in osredotočanje na bančno dejavnost.
 
Združevanje Poštne banke Slovenije (PBS) z Novo KBM je eden strateško najpomembnejših projektov obeh bank v okviru konsolidacije Skupine Nove KBM, preoblikovanje Skupine pa je del načrta prestrukturiranja Skupine, ki ga je Evropska komisija potrdila leta 2013. 

V prvih devetih mesecih letošnjega leta so bile preučene različne možnosti združevanja Nove KBM in PBS. Na osnovi opravljenih analiz sta upravi bank podprli celovito združitev bank kot možnost, ki prinaša največ prednosti z vidika organizacije dela, same izvedbe združevanja in sinergijskih učinkov pri poslovanju. 

S predlogom združitve bank, ki sta ga podali obe upravi, soglašata tudi nadzorna sveta Nove KBM in PBS. Do pravne združitve, ki je načrtovana za 1.7.2016, banki delujeta kot ločeni pravni osebi, saj morata pred nadaljnjimi koraki združevanja pridobiti dovoljenja Banke Slovenije, Evropske centralne banke, Evropske komisije in drugih organov ter izpolniti vse potrebne pogoje. V tem času bo poslovanje za stranke obeh bank nespremenjeno oz. bodo ob morebitnih spremembah stranke pravočasno obveščene. 

V Skupini Nove KBM si od povezovanja Nove KBM in PBS obetamo še močnejšo vlogo na slovenskem bančnem trgu, za stranke bank pa širšo ponudbo kakovostnih storitev po njihovi meri. Združevanje bank v Skupini Nove KBM pomeni tudi nadaljnje uresničevanje ene ključnih zavez načrta prestrukturiranja - postopnega osredotočanja Skupine na njeno osnovno, torej bančno dejavnost.

      Uprava Poštne banke Slovenije                                             Uprava Nove KBM
 
 Marija Brenk,               Marko Novak,             mag. Sabina Župec Kranjc,               Robert Senica,
članica uprave            predsednik uprave                    članica uprave                         predsednik uprave