Nova KBM

Predsednik uprave Nove KBM d.d. mag. Andrej Plos je Nadzornemu svetu podal predlog odstopne izjave | NKBM

»Predsednik uprave mag. Andrej Plos je meni kot predsedniku in članom Nadzornega sveta Nove KBM d.d. podal predlog odstopne izjave, o kateri nadzorni svet še ni odločal. O odstopni izjavi bo odločal nadzorni svet na prihodnji seji, predvidoma v petek,17.2.2012. Mag. Plos bo funkcijo predsednika uprave opravljal do nastopa nove uprave. Predlog odstopne izjave je mag. Plos podal s ciljem čimprejšnjega oblikovanja nove uprave. Menjave v upravi banke na njeno poslovanje tako ne bodo vplivale.«

Začnite tipkati, kar iščete

Predsednik uprave Nove KBM d.d. mag. Andrej Plos je Nadzornemu svetu podal predlog odstopne izjave

16 februar 2012
OBVESTILA
»Predsednik uprave mag. Andrej Plos je meni kot predsedniku in članom Nadzornega sveta Nove KBM d.d. podal predlog odstopne izjave, o kateri nadzorni svet še ni odločal. O odstopni izjavi bo odločal nadzorni svet na prihodnji seji, predvidoma v petek,17.2.2012. Mag. Plos bo funkcijo predsednika uprave opravljal do nastopa nove uprave. Predlog odstopne izjave je mag. Plos podal s ciljem čimprejšnjega oblikovanja nove uprave. Menjave v upravi banke na njeno poslovanje tako ne bodo vplivale.«
 
Predsednik Nadzornega sveta Nove KBM, dr. Dušan Jovanovič