Nova KBM

Pravno obvestilo | NKBM

Pogoji uporabe spletnega portala Nove KBM d.d., Maribor

Začnite tipkati, kar iščete

PRAVNO OBVESTILO

Pogoji uporabe spletnega portala Nove KBM d.d., Maribor (www.nkbm.si).
Nahajate se na spletnem portalu Nove KBM d.d., Maribor (www.nkbm.si).
 

Nova KBM d.d. redno preverja in skrbi za točnost vseh podatkov in informacije, ki se nahajajo na portalu. Ti so zgolj informativne narave, zato banka ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z netočnostjo le-teh. Prav tako Nova KBM d.d. ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne portale, na katere lahko dostopate s pomočjo hipertekstovnih povezav, objavljenih na spletnem portalu Nove KBM d.d.. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost. Nova KBM d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih strani, ki so dostopne s tovrstnimi povezavami.


Namen vsebin, ki so dostopne na spletnem portalu, ni v posredovanju nasvetov ali priporočil v zvezi z naložbami. Te vsebine so zgolj informativne narave, zato se je potrebno pred oblikovanjem naložbenih ali drugih odločitev posvetovati z bančnim s svetovalcem. Nova KBM d.d. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo, ki bi jo posameznik lahko utrpel zaradi odločitev, dejanj ali opustitev na podlagi informacij, objavljenih na spletnem portalu Nove KBM d.d.


Vsi podatki, informacije, slike, produkti, ter druga vsebina, ki so na voljo na spletnem portalu so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Kakršno koli spreminjanje, kopiranje, distribuiranje, prikazovanje, prodajanje, prenašanje, objavljanje, licenciranje, uporabljanje za komercialne ali javne namene ter preoblikovanje v izvedene produkte brez predhodne odobritve s strani Nove KBM d.d., je prepovedano.


Nova KBM d.d. si pridružuje pravico spreminjati ter deloma ali v celoti umakniti objavljene informacije na spletnem portalu brez predhodnega obvestila, ter tudi omejiti dostop do določenih podatkov.

 
Za dodatne informacije povezane s pogoji uporabe nam lahko pišete na:

Nova KBM
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
 
marketing@nkbm.si