Nova KBM

Postopek prodaje Nove KBM d.d. še ni končan | NKBM

Kot je danes zaradi nekaterih medijskih objav sporočil že Slovenski državni holding, d. d., (SDH), ki v imenu Republike Slovenije vodi postopek prodaje Nove KBM, Nova KBM sporoča, da postopek prodaje banke še ni končan. O vseh pomembnih informacijah, povezanih s postopkom prodaje Nove KBM, bo v skladu z dosedanjo prakso javnost nemudoma obvestil SDH, Nova KBM pa svoje zaposlene, stranke, poslovne partnerje, nadzorne organe in druge deležnike.

Začnite tipkati, kar iščete

Postopek prodaje Nove KBM d.d. še ni končan

27 marec 2015
OBVESTILA
Kot je danes zaradi nekaterih medijskih objav sporočil že Slovenski državni holding, d. d., (SDH), ki v imenu Republike Slovenije vodi postopek prodaje Nove KBM, Nova KBM sporoča, da postopek prodaje banke še ni končan. O vseh pomembnih informacijah, povezanih s postopkom prodaje Nove KBM, bo v skladu z dosedanjo prakso javnost nemudoma obvestil SDH, Nova KBM pa svoje zaposlene, stranke, poslovne partnerje, nadzorne organe in druge deležnike.
 
 
Nova KBM kljub postopku prodaje posluje nemoteno, je varna in visoko likvidna banka. Postopek prodaje ne vpliva na njeno ponudbo, kakovost ali obseg storitev niti na obstoječa pogodbena razmerja s strankami in drugimi partnerji. V Novi KBM pričakujejo, da bo morebitna prodaja zasebnemu lastniku omogočila nadaljnji hitrejši razvoj banke v smer trajno dobičkonosnega poslovanja in doseganja boljše konkurenčnosti na trgu, s tem pa še več prednosti za stranke Nove KBM. Banka bo o nadaljnjih korakih, povezanih s prodajo, stranke in druge javnosti pravočasno obveščala po običajnih poteh.
 
Nova KBM je s ponovno dobičkonosnim poslovanjem v letu 2014 potrdila, da je uspešno na poti, začrtani v okviru načrta prestrukturiranja banke in Skupine Nove KBM. Vodstvo Nove KBM in njeni zaposleni si bodo tudi v prihodnje prizadevali, da s strokovnim in odgovornim delom, usmerjenim v doseganje jasno opredeljenih poslovnih ciljev, upravičijo zaupanje strank, lastnika in poslovnih partnerjev ter okolja, v katerem Nova KBM deluje.