Nova KBM

Poslovni rezultati Credy banke nakazujejo na uspešno začet proces prestrukturiranja | NKBM

Credy banka, članica Skupine Nove KBM, je danes objavila rezultate poslovanja v prvih šestih mesecih letošnjega leta. Banka je v tem obdobju povišala bilančno vsoto za 11 odstotkov iz 81.264 tisoč EUR na 90.365 tisoč EUR. Kapital, ki je konec junija 2010 znašal 16.790 tisoč EUR, je bil glede na konec leta 2009 višji za 6.773 tisoč EUR ali 67,6 odstotkov. Kapitalska ustreznost banke je bila konec junija 2010 18,91 odstotka, njen tržni delež merjen na bilančno vsoto pa je ostal nespremenjen. Credy banka nadaljuje z intenzivnim procesom prestrukturiranja, ki se je začel takoj po njenem vstopu v Skupino Nove KBM in vključuje predvsem optimizacijo števila zaposlenih ter investicij v infrastrukturo. Vodstvo banke pričakuje, da bodo pozitivni učinki teh ukrepov v bilancah izrazitejši v letih 2011 in 2012.

Začnite tipkati, kar iščete

Poslovni rezultati Credy banke nakazujejo na uspešno začet proces prestrukturiranja

30 julij 2010
OBVESTILA
Credy banka, članica Skupine Nove KBM, je danes objavila rezultate poslovanja v prvih šestih mesecih letošnjega leta. Banka je v tem obdobju povišala bilančno vsoto za 11 odstotkov iz 81.264 tisoč EUR na 90.365 tisoč EUR. Kapital, ki je konec junija 2010 znašal 16.790 tisoč EUR, je bil glede na konec leta 2009 višji za 6.773 tisoč EUR ali 67,6 odstotkov. Kapitalska ustreznost banke je bila konec junija 2010 18,91 odstotka, njen tržni delež merjen na bilančno vsoto pa je ostal nespremenjen. Credy banka nadaljuje z intenzivnim procesom prestrukturiranja, ki se je začel takoj po njenem vstopu v Skupino Nove KBM in vključuje predvsem optimizacijo števila zaposlenih ter investicij v infrastrukturo. Vodstvo banke pričakuje, da bodo pozitivni učinki teh ukrepov v bilancah izrazitejši v letih 2011 in 2012.
 

Čisti prihodki iz obresti so znašali 1.658 tisoč EUR ali 46,2 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2009. Vendar pa čisti prihodki v prvi polovici leta 2010 niso primerljivi z enakim obdobjem leta 2009, ker je Credy banka v letu 2009 obračunala za 1.313 tisoč EUR dodatnih prihodkov za obresti iz naslova stečaja Beobanke. Na znižanje čistih prihodkov iz obresti je imelo negativen vpliv tudi nižanje referenčne obrestne mere Narodne banke Srbije s 13 odstotkov na 8 odstotkov. Čisti prihodki iz opravnin (provizij) so bili v prvih šestih mesecih leta 2010 1.576 tisoč EUR ali 15,2 odstotka nižji kot v primerljivem obdobju leta 2009. Izguba Credy banke iz rednega poslovanja je v obdobju od 1.1. do 30.6.2010 znašala 1.745 tisoč EUR ali za 29,3 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2009.

23. junija letos je funkcijo predsednika uprave Credy banke nastopil Predrag Mihajlović, ki ima dolgoletne izkušnje v bančništvu v Srbiji kakor tudi v tujini. Nova uprava bo nadaljevala intenzivni proces prestrukturiranja, ki bo v letih 2011 in 2012 prinesel tudi pozitivne rezultate iz poslovanja. Banka aktivno pridobiva nove stranke tako na področju poslovanja s podjetji kot tudi na področju poslovanja s prebivalstvom. Na mnogih področjih je Credy banka že uspešno sprejela standarde poslovanja Skupine Nove KBM in je vključena v sisteme poročanja ter obvladovanja tveganj. Poleg tega Credy banka nadaljuje z uresničevanjem načrta zmanjševanja števila zaposlenih, ki temelji na mehkih metodah, v prvi fazi predvsem na predčasnem upokojevanju. V prvi polovici leta se je tako število zaposlenih s 719 zmanjšalo na 653, v juliju pa za dodatnih 115. Trenutno število zaposlenih je 538. Optimizacija poslovnih ter internih procesov bo odločilno pripomogla k oblikovanju Credy banke v sodobno in učinkovito finančno inštitucijo, ki bo posameznikom in podjetjem nudila konkurenčne bančne storitve.