Nova KBM

Poslovni rezultati banke in Skupine Nove KBM kljub poslovanju v oteženih gospodarskih razmerah pozitivni | NKBM

Nova KBM d.d. je včeraj objavila nerevidirane rezultate poslovanja banke in Skupine Nove KBM za leto 2010. Kljub zaostrenim razmeram na trgih, ki so prizadele predvsem sektor gradbeništva in finančnih holdingov, sta banka in Skupina, za razliko od splošnih trendov v slovenskem finančnem sistemu, v letu 2010 poslovali z dobičkom. Od načrtovane kotacije delnic na borzi v Varšavi, banka pričakuje nadaljnjo rast banke in Skupine ter zagotavljanje servisiranja potreb slovenskega gospodarstva. Dokapitalizacija se bo predvidoma zaključila v drugem kvartalu letošnjega leta.

Začnite tipkati, kar iščete

Poslovni rezultati banke in Skupine Nove KBM kljub poslovanju v oteženih gospodarskih razmerah pozitivni

16 marec 2011
OBVESTILA
Nova KBM d.d. je včeraj objavila nerevidirane rezultate poslovanja banke in Skupine Nove KBM za leto 2010. Kljub zaostrenim razmeram na trgih, ki so prizadele predvsem sektor gradbeništva in finančnih holdingov, sta banka in Skupina, za razliko od splošnih trendov v slovenskem finančnem sistemu, v letu 2010 poslovali z dobičkom. Od načrtovane kotacije delnic na borzi v Varšavi, banka pričakuje nadaljnjo rast banke in Skupine ter zagotavljanje servisiranja potreb slovenskega gospodarstva. Dokapitalizacija se bo predvidoma zaključila v drugem kvartalu letošnjega leta.
 

Skupina Nove KBM je v preteklem letu poslovala v oteženih gospodarskih razmerah, ob upočasnjenem okrevanju gospodarskega okolja, kar se je odrazilo v neto rezervacijah in oslabitvah, ki so bile višje od pričakovanih. Recesija je v največji meri prizadela sektor gradbeništva in finančne holdinge, kjer je banka naredila največ slabitev in rezervacij, kar je posledično vplivalo na nižji dobiček tako banke kot Skupine Nove KBM.


Kljub temu rezultati ostajajo vzpodbudni. Tako banka kot Skupina sta ustvarili dobiček in zabeležili rast bilančne vsote v primerjavi z letom 2009.


Bilančna vsota Skupine Nove KBM je konec leta 2010 znašala 5.866,6 milijona evrov in je za 81.020 tisoč evrov ali za 1,4 odstotka večja kot konec leta 2009. Dobiček Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 101.223,  čisti dobiček pa 11.413 tisoč evrov.


Bilančna vsota Nove KBM d.d je konec leta 2010 znašala 4.806,5 milijona evrov. Banka je tako povečala bilančno vsoto za 17.134 tisoč evrov oziroma za 0,4 odstotka. Dobiček banke iz rednega poslovanja je v letu 2010 znašal 11.365 tisoč evrov, čisti dobiček pa je dosegel 9.372 tisoč evrov. Na doseženi rezultat banke so pozitivno vplivale predvsem višje realizirane čiste obresti, višji prihodki iz dividend ter višji drugi čisti poslovni dobički.


Leto 2010 je bilo vzpodbudno, saj sta banka in Skupina še intenzivneje kot leto poprej uresničevali svojo ambiciozno poslovno strategijo. Tako je Nova KBM 31. marca lani kapitalsko vstopila v srbsko Credy banko. V novembru 2010 je izvedla dokapitalizacijo Credy banke v višini 10.000 tisoč evrov in s tem postala lastnica 72,38-odstotnega deleža. Bilančna vsota Credy banke je konec leta 2010 znašala 101.681 tisoč evrov, njen čisti poslovni izid pa 8.106 tisoč evrov.


Predsednik uprave Nove KBM d.d. Matjaž Kovačič je ob objavi nerevidiranih rezultatov  poslovanja dejal: »Negotove finančne in gospodarske razmere na slovenskem in na globalnih trgih so v preteklem letu gotovo pustile posledice na našem poslovanju. Za razliko od splošnih trendov v slovenskem finančnem sistemu, smo kljub temu poslovali pozitivno, uspeli smo povečati bilančno vsoto, vseskozi pa smo bili tudi v trdno oporo slovenskim podjetjem in jim pomagali pri premagovanju recesijskih težav. S povišanjem ravni temeljnega kapitala, ki ga načrtujemo s kotacijo delnic v Varšavi, bomo zagotovili še hitrejšo rast Nove KBM in nadaljnje zagotavljanje servisiranja potreb slovenskega  gospodarstva.«


Vodstvo za leto 2011 predvideva, da bo bilančna vsota Skupine Nove KBM ob koncu leta 2011 znašala približno 5.959,2 milijonov evrov. Dobiček Skupine iz rednega poslovanja bo v letu 2011 znašal približno 34 milijonov evrov, medtem ko bo čisti dobiček približno 28 milijonov evrov. V skladu s finančnim načrtom bo bilančna vsota Nove KBM d.d. konec leta 2011 znašala približno 4.857 milijonov evrov. Dobiček banke iz rednega poslovanja banke bo v letu 2011 znašal 13,9 milijonov evrov, medtem ko bo čisti dobiček 11,1 milijon evrov.


V preteklem letu je Nova KBM uporabnikom spletnega bančništva predstavila svojo prenovljeno spletno banko Bank@Net, t.i. Bank@Net nove generacije, s katero je odgovorila na potrebe sodobnega in hitrega življenjskega stila posameznikov.


Nova KBM je skladno s strategijo v letu 2010 razširila tudi svojo poslovno mrežo. Z odprtjem treh moderno zasnovanih bančnih poslovalnic v Ljubljani, Mariboru in Gornji Radgoni je banka svojim komitentom ponudila drugačen, inovativen, oseben in hkrati profesionalen pristop do produktov in storitev banke. Trenutno ima banka 75 poslovalnic in 15 podružnic, kar skupaj predstavlja 90 enot za poslovanje s prebivalstvom in gospodarskimi družbami.


Na podlagi predloga uprave je nadzorni svet Nove KBM v lanskem letu potrdil začetek postopkov o povišanju kapitala za 50 odstotkov in dodatno kotacijo delnic Nove KBM na borzi v Varšavi. Banka od načrtovane dokapitalizacije, ki se bo predvidoma zaključila v drugem kvartalu letošnjega leta, pričakuje višjo raven temeljnega kapitala, ki bo zagotavlja nadaljnjo rast banke in Skupine.