Nova KBM

Poslovni izid Nove KBM v prvem polletju in ukrepi za izboljšanje poslovanja | NKBM

Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja banke za obdobje od januarja do junija 2012. Zaradi zaostrenih razmer na finančnih in gospodarskih trgih ter skladno z objavljenimi napovedmi banke je Nova KBM v prvem polletju izkazala čisto izgubo v višini 38,6 milijona evrov. V banki intenzivno izvajajo ukrepe za izboljšanje poslovanja, v teku so tudi aktivnosti v zvezi z dokapitalizacijo in izboljšanjem kapitalske ustreznosti banke. Povečan pritisk na kapitalsko ustreznost je tudi eden glavnih razlogov za znižanje bonitetne ocene Nove KBM, ki jo je danes uradno objavila bonitetna agencija Moody's.

Začnite tipkati, kar iščete

Poslovni izid Nove KBM v prvem polletju in ukrepi za izboljšanje poslovanja

26 julij 2012
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja banke za obdobje od januarja do junija 2012. Zaradi zaostrenih razmer na finančnih in gospodarskih trgih ter skladno z objavljenimi napovedmi banke je Nova KBM v prvem polletju izkazala čisto izgubo v višini 38,6 milijona evrov. V banki intenzivno izvajajo ukrepe za izboljšanje poslovanja, v teku so tudi aktivnosti v zvezi z dokapitalizacijo in izboljšanjem kapitalske ustreznosti banke. Povečan pritisk na kapitalsko ustreznost je tudi eden glavnih razlogov za znižanje bonitetne ocene Nove KBM, ki jo je danes uradno objavila bonitetna agencija Moody's.
 

Izguba Nove KBM iz rednega poslovanja je v prvem polletju znašala 39,8 milijona evrov, čista izguba pa 38,6 milijona evrov. Banka je imela konec junija bilančno vsoto v višini 4,7 milijarde evrov in 9,5 odstoten tržni delež ob koncu maja, kapitalska ustreznost banke ob koncu junija je bila 10,10 odstotna. Danes se je znižala bonitetna ocena treh slovenskih bank, med njimi tudi Novi KBM, ki ima namesto dosedanje ocene Ba2 nižjo oceno B3.


»Na negativni poslovni izid banke so močno vplivale razmere na finančnih trgih, zamude pri plačevanju, novi stečaji in čiščenje slabih naložb iz preteklih obdobij. V Novi KBM intenzivno potekajo aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti, nadaljuje se čiščenje kreditnega portfelja, na določenih področjih delovanja banke izvajamo tudi dodatne ukrepe za izboljšanje poslovanja,« rezultate banke v prvem polletju in aktivnosti banke pojasnjuje Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM. Ob tem dodaja, da spričo pesimističnih napovedi za leto 2012 in negativnih gospodarskih trendov tudi ob koncu letošnjega leta ugodnih poslovnih izidov realno ni pričakovati.


Na podlagi junijskega skupščinskega sklepa banka sicer že izvaja aktivnosti za dokapitalizacijo banke. Predvidoma konec julija bo zaključen skrbni pregled banke, ki ga je ta naročila, banka je tudi že pričela z aktivnostmi v zvezi z morebitno odprodajo neključnih sredstev Skupine Nove KBM. Nadzorni svet banke je na predlog uprave banke potrdil tudi spremembo načrta izvedbe notranje revizije v banki in določenih njenih hčerinskih družbah doma in v tujini. Ta revizija bo v določenem delu tudi forenzična in jo bodo izvajali tudi zunanji, za to usposobljeni izvajalci. Na podlagi rezultatov revizije pa bo uprava sprejela nadaljnje ukrepe za zaščito interesov banke. Revizijo namerava banka pričeti izvajati po zaključku skrbnega pregleda, ki še poteka. »To je naša dolžnost najprej do naših delničarjev, investitorjev ter tudi do splošne in poslovne dejavnosti. Naše temeljno sporočilo je, da izvajamo vse potrebne aktivnosti v zvezi s tem, in da še zdaleč nismo pasivni,« poudarja predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc in dodaja: »Spremenili bomo tudi strategijo Nove KBM. Banka se bo pričela bolj intenzivno ukvarjati s svojimi strankami, za kar bo treba izvesti ustrezno reorganizacijo v banki. Načrtujemo tudi, da bomo nadgradili določene bančne storitve in uvedli nekatere nove.«


Nova KBM je med tremi slovenskimi bankami, ki jim je bonitetna hiša Moody's danes znižala bonitetno oceno. Novi KBM se je ocena znižala z Ba2/Non-Prime/E+ na B3/Non-Prime/E. Ocena dolgoročnega tveganja banke je tako sedaj 'B3', kratkoročnega tveganja 'Non-Prime', ocena njene finančne moči pa je 'E'. Obeti za prihodnost so negativni. Po navedbah bonitetne agencije Moody’s je znižanje bonitetne ocene posledica poslabšanja temeljnih finančnih parametrov poslovanja banke, med katerimi sta hitro naraščanje deleža slabih posojil in vse bolj omejena zmožnost prevzemanja tveganj. Na znižanje bonitetne ocene je vplivalo tudi stališče agencije Moody’s, da je vlada Republike Slovenije sicer pripravljena zagotoviti podporo banki, a lahko morebitna pomoč več bankam predstavlja velik zalogaj za državni proračun. Zaradi tega je v interesu vlade privabiti v dokapitalizacijo banke zasebne vlagatelje, še navaja Moody's.