Nova KBM

Poslovanje Nove KBM tudi ob polletju pozitivno | NKBM

Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih za letošnje prvo polletje. Banka je imela v tem obdobju 14,8 mio evrov čistega dobička oz. 37,9 mio evrov dobička pred rezervacijami in oslabitvami. V skladu z načrtom prestrukturiranja Nova KBM postopno krči bilančno vsoto in zmanjšuje operativne stroške.

Začnite tipkati, kar iščete

Poslovanje Nove KBM tudi ob polletju pozitivno

31 julij 2014
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih za letošnje prvo polletje. Banka je imela v tem obdobju 14,8 mio evrov čistega dobička oz. 37,9 mio evrov dobička pred rezervacijami in oslabitvami. V skladu z načrtom prestrukturiranja Nova KBM postopno krči bilančno vsoto in zmanjšuje operativne stroške.
 
Dobiček Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami se je v obdobju med 1.1. in 30.6.2014 v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za več kot trikrat – znašal je 37,9 mio evrov (lani 12,2 mio evrov). Čiste obresti so v prvem letošnjem polletju dosegle 44,1 mio evrov (lani 31,8 mio evrov). K njihovemu povečanju so prispevali za skoraj polovico nižji odhodki za obresti in za 13,1 % nižji prihodki iz obresti.

Obrestna marža, izračunana na povprečno aktivo, se je povečala in je bila v prvi polovici letošnjega leta 2,30 % (2013: 1,44 %). Nova KBM ugotavlja rast tudi pri čistih opravninah, te so v prvi polovici letošnjega leta znašale 21,1 mio evrov (lani 20,2 mio evrov), ostalih neobrestnih prihodkov pa je bilo za 8,2 mio evrov (lani -0,7 mio evrov) in so predvsem posledica prodaje vrednostnih papirjev.

Nova KBM dosledno uresničuje načrt prestrukturiranja, o čemer pričajo podatki o znižanju njenih stroškov in bilančne vsote. Operativni stroški so se v prvih šestih mesecih 2014 znižali za 9,3 %, stroški dela so bili nižji za 7 %, število zaposlenih pa se je od 30.6.2013 do 30.6.2014 znižalo za 96. Bilančna vsota banke je konec junija 2014 znašala 3.671,5 mio evrov in se je v prvi polovici leta 2014 znižala za 238,5 mio evrov oziroma za 6,1 %.

Tržni delež kreditov strankam, ki niso banke, je 30.6.2014 znašal 7,4 %, dolgovi Nove KBM do strank, ki niso banke, pa so predstavljali 10,2 % delež celotnega bančnega sistema. Delež neto kreditov v depozitih strank nebančnega sektorja (neto LTD) je bil konec junija 2014 70,37 % in se je v primerjavi s koncem leta 2013 znižal za slabih sedem odstotnih točk. Kljub temu Nova KBM ostaja pomemben ponudnik kakovostnih storitev tudi na področju financiranja, tako pri poslovanju s prebivalstvom kot s podjetniki in gospodarskimi družbami. Nenehno dopolnjuje paleto produktov in storitev ter jo prilagaja potrebam strank. V skladu s strateškim programom in planom prestrukturiranja Nova KBM odločno nadaljuje usmeritev k osnovni dejavnosti, nadaljnji racionalizaciji poslovanja in doseganju še ugodnejše dobičkonosnosti.