Nova KBM
 

Poslovanje Nove KBM tudi ob polletju pozitivno | NKBM

Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih za letošnje prvo polletje. Banka je imela v tem obdobju 14,8 mio evrov čistega dobička oz. 37,9 mio evrov dobička pred rezervacijami in oslabitvami. V skladu z načrtom prestrukturiranja Nova KBM postopno krči bilančno vsoto in zmanjšuje operativne stroške.

Poslovanje Nove KBM tudi ob polletju pozitivno

31 julij 2014
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih za letošnje prvo polletje. Banka je imela v tem obdobju 14,8 mio evrov čistega dobička oz. 37,9 mio evrov dobička pred rezervacijami in oslabitvami. V skladu z načrtom prestrukturiranja Nova KBM postopno krči bilančno vsoto in zmanjšuje operativne stroške.
 
Dobiček Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami se je v obdobju med 1.1. in 30.6.2014 v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za več kot trikrat – znašal je 37,9 mio evrov (lani 12,2 mio evrov). Čiste obresti so v prvem letošnjem polletju dosegle 44,1 mio evrov (lani 31,8 mio evrov). K njihovemu povečanju so prispevali za skoraj polovico nižji odhodki za obresti in za 13,1 % nižji prihodki iz obresti.

Obrestna marža, izračunana na povprečno aktivo, se je povečala in je bila v prvi polovici letošnjega leta 2,30 % (2013: 1,44 %). Nova KBM ugotavlja rast tudi pri čistih opravninah, te so v prvi polovici letošnjega leta znašale 21,1 mio evrov (lani 20,2 mio evrov), ostalih neobrestnih prihodkov pa je bilo za 8,2 mio evrov (lani -0,7 mio evrov) in so predvsem posledica prodaje vrednostnih papirjev.

Nova KBM dosledno uresničuje načrt prestrukturiranja, o čemer pričajo podatki o znižanju njenih stroškov in bilančne vsote. Operativni stroški so se v prvih šestih mesecih 2014 znižali za 9,3 %, stroški dela so bili nižji za 7 %, število zaposlenih pa se je od 30.6.2013 do 30.6.2014 znižalo za 96. Bilančna vsota banke je konec junija 2014 znašala 3.671,5 mio evrov in se je v prvi polovici leta 2014 znižala za 238,5 mio evrov oziroma za 6,1 %.

Tržni delež kreditov strankam, ki niso banke, je 30.6.2014 znašal 7,4 %, dolgovi Nove KBM do strank, ki niso banke, pa so predstavljali 10,2 % delež celotnega bančnega sistema. Delež neto kreditov v depozitih strank nebančnega sektorja (neto LTD) je bil konec junija 2014 70,37 % in se je v primerjavi s koncem leta 2013 znižal za slabih sedem odstotnih točk. Kljub temu Nova KBM ostaja pomemben ponudnik kakovostnih storitev tudi na področju financiranja, tako pri poslovanju s prebivalstvom kot s podjetniki in gospodarskimi družbami. Nenehno dopolnjuje paleto produktov in storitev ter jo prilagaja potrebam strank. V skladu s strateškim programom in planom prestrukturiranja Nova KBM odločno nadaljuje usmeritev k osnovni dejavnosti, nadaljnji racionalizaciji poslovanja in doseganju še ugodnejše dobičkonosnosti.