Nova KBM

Poslovanje Nove KBM je kljub zaostrenim razmeram stabilno | NKBM

Nova KBM je v letošnjem prvem polletju izkazala dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami v višini 12,2 milijona evrov. Glede na makroekonomske podatke so se v tem obdobju gospodarske razmere še zaostrovale, kar je vplivalo na poslovanje banke in Skupine Nove KBM. Oslabitve in rezervacije v tem obdobju so znašale 58,6 milijona evrov, zato je banka izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 46,4 milijona evrov. Kapital banke se je povečal za 28,3 odstotka in izboljšala se je kapitalska ustreznost na celotni kapital, ki je konec junija znašala 8,71 odstotka. V banki uspešno nadaljujejo z zastavljenimi ukrepi za izboljšanje poslovanja, optimiziranje kreditnega portfelja in bolj učinkovito organiziranost. Na podlagi teh ukrepov in če ne bo bistvenega poslabšanja gospodarskih razmer, v banki predvidevajo pozitiven poslovni rezultat v prihodnjem letu.

Začnite tipkati, kar iščete

Poslovanje Nove KBM je kljub zaostrenim razmeram stabilno

31 julij 2013
OBVESTILA
Nova KBM je v letošnjem prvem polletju izkazala dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami v višini 12,2 milijona evrov. Glede na makroekonomske podatke so se v tem obdobju gospodarske razmere še zaostrovale, kar je vplivalo na poslovanje banke in Skupine Nove KBM. Oslabitve in rezervacije v tem obdobju so znašale 58,6 milijona evrov, zato je banka izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 46,4 milijona evrov. Kapital banke se je povečal za 28,3 odstotka in izboljšala se je kapitalska ustreznost na celotni kapital, ki je konec junija znašala 8,71 odstotka. V banki uspešno nadaljujejo z zastavljenimi ukrepi za izboljšanje poslovanja, optimiziranje kreditnega portfelja in bolj učinkovito organiziranost. Na podlagi teh ukrepov in če ne bo bistvenega poslabšanja gospodarskih razmer, v banki predvidevajo pozitiven poslovni rezultat v prihodnjem letu.
 

Banka je glede na začetek leta ohranila tržni delež bilančne vsote na 9,4 odstotka oziroma dobre  4,2 milijarde evrov. Prav tako se ni spremenil 9,3–odstotni tržni delež kreditov nebančnemu sektorju. Dolgovi do strank, ki niso banke, so se v prvem polletju zmanjšali za 1,5 odstotka, vendar je v zadnjih mesecih že zaznati porast. Spremembe v obsegu kreditov in depozitov so v veliki meri posledica trenutnih gospodarskih razmer, večje brezposelnosti, kar vpliva na zadržano povpraševanje po kreditih in koriščenje privarčevanih sredstev. 


»Banka posluje stabilno, je varna, likvidna in uspešno izvaja vse potrebne ukrepe za izboljšanje  poslovanja. Na rezultate vplivajo tudi razmere v gospodarstvu, ki so še vedno zaostrene. Kljub temu ostajamo optimisti, saj ima banka dovolj znanja, izkušenj in kakovostne storitve za izhod iz sedanje situacije in za nadaljnji razvoj, « je ob objavi prve informacije o polletnih rezultatih povedal Aleš Hauc, predsednik uprave. 


V Novi KBM nadaljujejo s pripravami glede predvidenega prenosa slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). V teku je pregled kvalitete aktive banke, tako za potrebe postopkov pred evropskimi inštitucijami kot tudi prenosa slabe aktive na DUTB. Vzporedno s tem se v banki izvajajo pripravljalni postopki glede predvidene dokapitalizacije banke ter v okviru rednih odnosov z investicijsko javnostjo pogovori z morebitnimi potencialnimi investitorji.


Ne glede na dejanski začetek prenosa slabih terjatev pomembne prednostne naloge ostajajo upravljanje vseh bančnih tveganj,  čiščenje kreditnega portfelja in izterjava slabih kreditov, kar intenzivno izvajajo strokovne službe in komerciala banke.  Ob tem banka omogoča najem kreditov tako pravnim osebam kot tudi posameznikom, ki imajo perspektivne projekte oziroma izpolnjujejo pogoje.