Nova KBM

Poganjanje trajnostne mobilnosti spodbujata tudi Primož in Lora Roglič | NKBM

Poganjanje trajnostne mobilnosti spodbujata tudi Primož in Lora Roglič

Začnite tipkati, kar iščete

Poganjanje trajnostne mobilnosti spodbujata tudi Primož in Lora Roglič

22 april 2022
OBVESTILA
 

V Novi KBM se ob svetovnem dnevu Zemlje zavedamo, da imamo samo en planet, zato si prizadevamo ohranjati naravne vire in z njimi ravnamo odgovorno. Z ambasadorjema naše banke, olimpijskim zmagovalcem Primožem Rogličem in njegovo ženo Loro, med strankami in zaposlenimi spodbujamo različne oblike trajnostnega ravnanja in zdrav življenjski slog, ki vključuje tudi uporabo trajnostnih oblik mobilnosti. Izposojo koles za službene in zasebne namene smo iz Ljubljane, kjer je bila med zaposlenimi odlično sprejeta, pred kratkim razširili še v Maribor, kjer je zaposlenim na voljo 10 koles, ki si jih lahko kadar koli izposodijo in dodatno poganjajo naša prizadevanja za prehod v nizkoogljično družbo.

»Ponosni smo, da se zaposleni zavedajo svoje pomembne vloge, saj lahko k zelenemu prehodu s spremembo svojih navad prispeva vsak posameznik. V letu 2021 je Nova KBM v primerjavi z letom 2020 zmanjšala lasten ogljični odtis za 20 %, v poslovnem modelu pa smo ohranili velik poudarek na digitalizaciji, brezpapirnem poslovanju ter uvedbi avtomatiziranih procesov, podprtih z uporabnikom prijazno umetno inteligenco. Ukrepe, s katerimi spodbujamo predvsem trajnostno mobilnost, bomo v letošnjem letu še nadgradili, odličen odziv zaposlenih na možnost izposoje koles tudi v Mariboru pa nam potrjuje, da smo na pravi poti,« je povedal predsednik uprave Nove KBM John Denhof.