Nova KBM

Podpisana pogodba o prodaji lastniškega deleža Nove KBM v Moji naložbi družbi Pozavarovalnici Sava | NKBM

Nova KBM in Pozavarovalnica Sava sta sklenili pogodbo o prodaji in nakupu 45-odstotnega deleža banke v pokojninski družbi Moja naložba. Z nakupom tega deleža bo Skupina Sava Re postala 100-odstotna lastnica družbe Moja naložba, ki se uvršča med vidnejše slovenske ponudnike dodatnih pokojninskih zavarovanj.

Začnite tipkati, kar iščete

Podpisana pogodba o prodaji lastniškega deleža Nove KBM v Moji naložbi družbi Pozavarovalnici Sava

17 december 2015
OBVESTILA
Nova KBM in Pozavarovalnica Sava sta sklenili pogodbo o prodaji in nakupu 45-odstotnega deleža banke v pokojninski družbi Moja naložba. Z nakupom tega deleža bo Skupina Sava Re postala 100-odstotna lastnica družbe Moja naložba, ki se uvršča med vidnejše slovenske ponudnike dodatnih pokojninskih zavarovanj.
 
Izstop Nove KBM iz lastništva Moje naložbe je del konsolidacije in prestrukturiranja Skupine Nove KBM, v okviru česar se Skupina osredotoča predvsem na osnovno, bančno dejavnost. Pričakuje se, da bo sprememba lastništva zavarovancem Moje naložbe prinesla širitev varčevalnih in zavarovalnih možnosti, družba pa bo za svoj prednostni cilj ohranila visoko varnost in kakovost storitev. S podpisom pogodbe vsi obstoječi pogoji za zavarovance Moje naložbe ostajajo nespremenjeni. Nova KBM in Pozavarovalnica Sava sta se ob tem poslovnem dogodku dogovorili za krepitev partnerskega odnosa in širše sodelovanje na vseh področjih delovanja obeh družb. Skladno s tem Nova KBM ostaja med pomembnejšimi zavarovanci Moje naložbe. Tudi  v prihodnje bo v svojih poslovalnicah ponujala dodatna pokojninska zavarovanja te družbe.
Pozavarovalnica Sava, ki pod svojim okriljem že združuje še dve pomembni lastnici Moje naložbe: Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnico Tilia, namerava z odkupom preostalega lastniškega  deleža odločneje vstopiti na trg pokojninskih zavarovanj. Pred prenosom lastništva mora Pozavarovalnica Sava pridobiti ustrezna dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za varstvo konkurence.  Predsedniki uprav ocenjujejo, da je bil dosežen poslovni dogovor, ki uresničuje strateške usmeritve vseh treh družb.
Robert Senica,  predsednik uprave Nove KBM: »S podpisom pogodbe s Pozavarovalnico Sava in s tem prodajo lastniškega deleža v Moji naložbi uresničujemo enega pomembnejših korakov v prestrukturiranju Skupine Nove KBM. Hkrati utrjujemo tudi partnerski odnos s Pozavarovalnico Sava. Nova KBM še naprej ostaja pomemben zavarovanec in poslovni partner Moje naložbe, kot odgovoren delodajalec za naše zaposlene ohranjamo tudi  vplačevanje dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Moji naložbi. «
 
Zvonko Ivanušič, predsednik uprave Pozavarovalnice Sava: » Pokojninska zavarovanja so že bila del strateških načrtov Save Re. S pridobitvijo stoodstotnega lastniškega  deleža v Moji naložbi pa tudi bolj aktivno vstopamo na trg pokojninskih zavarovanj. Na tem področju vidimo v prihodnosti veliko priložnosti
 
Lojze Grobelnik, predsednik uprave Moje naložbe: »Moja naložba je rastoča in dobičkonosno družba, ki v osnovi spada med zavarovalniško dejavnost. V letu 2015 smo bili najuspešnejši upravljavec sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj smo zavarovancem pripisali donos v višini 4,5 odstotka. Menimo, da bo prenos lastništva Moji naložbi in njenim zavarovancem omogočil predvsem številne nove varčevalne in zavarovalne možnosti in priložnosti, predvsem pa še naprej zagotavljal visoko varnost in kakovost.«
 

Moja naložba je pridružena družba Skupine Nove KBM in v njenem okrilju deluje od svoje ustanovitve v letu 2000. Obe družbi, Nova KBM in Pozavarovalnica Sava, sta delničarki Moje naložbe že od ustanovitve. Družba je v 15-letnem obdobju delovanja ves čas poslovala stabilno in dobičkonosno ter utrjevala svoj tržni položaj. Moji naložbi je na dan 30.9.2015 zaupalo 29.792 zavarovancev – varčevalcev, 412 zavarovancev – prejemnikov rent in 569 delodajalcev. Čista vrednost kritnega sklada za varčevanje je znašala 108,5 mio EUR, čista vrednost kritnega sklada za izplačevanje rent pa 3,4 mio EUR. Ocenjen tržni delež Moje naložbe znaša približno 10 odstotkov.