Nova KBM

Omejitev odgovornosti | NKBM

Omejitev odgovornosti Thomson Reuters

Začnite tipkati, kar iščete

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Omejitev odgovornosti ® Refinitiv

® Refinitiv. Vse pravice pridržane.


Ponovna objava ali distribucija vsebine Refinitiv, vključno z njenim preoblikovanjem ali spreminjanjem na drug način, ni dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja agencije Refinitiv. 'Refinitiv' in logotip Refinitiv sta zaščiteni storitveni znamki in storitveni znamki agencije Refinitiv in njenih povezanih družb. Za dodatne informacije o ostalih storitvah agencije Refinitiv obiščite javno spletno stran agencije."V zvezi s koordinatorjem EMMI a.i.sb.l. ("EMMI"), bankami, katerih kotacije so upoštevane pri izračunu obrestne mere EURIBOR (“Contributor Banks”), in agencijo Reuters (skupaj z bankami “posredovalci podatkov”), ki skupaj posredujejo podatke, na podlagi katerih se izračuna obrestna mera EURIBOR, naročnik potrjuje in soglaša, da – v obsegu, kot je to zakonsko dopustno - niti EMMI niti posredovalci podatkov:
  • ne prevzemajo nikakršne odgovornosti ali obveznosti glede pogostosti zagotavljanja in natančnosti obrestne mere EURIBOR ali glede kakršne koli uporabe obrestne mere EURIBOR s strani naročnika, ne glede na to, ali to izvira iz malomarnosti EMMI ali katerega od posredovalcev podatkov ali ne; ali
  • niso odgovorni za kakršno koli izgubo poslovanja ali dobičkov kot tudi ne za kakršno koli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz takšne nepravilnosti, nenatančnosti ali uporabe Informacij.”

Referenčne obrestne mere (ROM) so informativne narave. Nova KBM ne odgovarja za morebitne nepravilnosti in nenatančnost informacij. Za podrobnejše informacije smo vam na voljo.