Nova KBM

Obseg rezervacij in slabitev v Novi KBM se zmanjšuje, optimistični obeti za 2014 | NKBM

Skupina Nove KBM je v letošnjem prvem trimesečju izkazala dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami v višini 8,6 milijonov evrov. Poslovanje banke in skupine še vedno poteka v negotovih gospodarskih razmerah in ob upadanju gospodarskih aktivnosti. Zaradi nadaljnjega povečevanja kreditnega tveganja in velikega števila stečajnih postopkov je obseg rezervacij in oslabitve znašal 19,9 milijonov evrov, zato je Skupina Nove KBM izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 8,4 milijona evrov. Glede na konec lanskega leta se je za 1,2 odstotka povečala bilančna vsota skupine, ki je ob koncu marca znašala nekaj manj kot 5,4 milijarde evrov. Rezultate banke in skupine v prvem četrtletju, ki jih je banka danes v celoti objavila na portalih Ljubljanske in Varšavske borze, druge poslovne teme ter odgovore na aktualna vprašanja bo uprava banke podrobneje predstavila tudi delničarjem na srečanju v torek, 4. junija.

Začnite tipkati, kar iščete

Obseg rezervacij in slabitev v Novi KBM se zmanjšuje, optimistični obeti za 2014

30 maj 2013
OBVESTILA
Skupina Nove KBM je v letošnjem prvem trimesečju izkazala dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami v višini 8,6 milijonov evrov. Poslovanje banke in skupine še vedno poteka v negotovih gospodarskih razmerah in ob upadanju gospodarskih aktivnosti. Zaradi nadaljnjega povečevanja kreditnega tveganja in velikega števila stečajnih postopkov je obseg rezervacij in oslabitve znašal 19,9 milijonov evrov, zato je Skupina Nove KBM izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 8,4 milijona evrov. Glede na konec lanskega leta se je za 1,2 odstotka povečala bilančna vsota skupine, ki je ob koncu marca znašala nekaj manj kot 5,4 milijarde evrov. Rezultate banke in skupine v prvem četrtletju, ki jih je banka danes v celoti objavila na portalih Ljubljanske in Varšavske borze, druge poslovne teme ter odgovore na aktualna vprašanja bo uprava banke podrobneje predstavila tudi delničarjem na srečanju v torek, 4. junija.
 

Vsi zainteresirani delničarji, ki se še niso prijavili, lahko to storijo še v naslednjih dneh.


Kapitalska ustreznost skupine na celotni kapital je konec marca znašala 9,15 odstotkov, kapitalska ustreznost na najbolj čisti temeljni kapital Core Tier 1 po metodologiji evropskega bančnega organa EBA pa  je znašala 7,52 odstotkov. To raven kapitalske ustreznosti je skupina ohranila tudi v zadnjih dveh mesecih. Kljub težavnim razmeram banka s svojo skupino posluje normalno, je varna in likvidna ter zagotavlja zahtevano regulatorno kapitalsko ustreznost.


Večina kreditnega portfelja v banki in skupini je že prečiščena, zato se pričakuje, da bo slabitev do konca leta manj kot v preteklem letu. Banka je tudi pripravljena na prenos slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), prvi prenosi se bodo predvidoma začeli julija. Ker usklajevanja med banko in pristojnimi institucijami se potekajo, še ni jasno, ali bo ob prenosu slabih terjatev iz bančne aktive potrebno oblikovati dodatne slabitve. Zaradi tega in še vedno zaostrene gospodarske situacije, nadaljnjih rezervacij in slabitev ter negativnih makroekonomskih napovedi bo skupina ob koncu letošnjega leta predvidoma izkazala izgubo iz rednega poslovanja, ki pa naj bi bila manjša od izgube v letu 2012.  Ob predpostavki, da se gospodarsko okolje ne bo poslabšalo bolj od pričakovanj, v Skupini Nove KBM pričakujejo bolj optimističen poslovni izid v letu 2014. 


Uprava Nove KBM in vsi zaposleni v skupini izvajajo ukrepe za ustavitev negativnih trendov poslovanja.  Skladno z napovedmi mednarodnih institucij je v tem letu še možno pričakovati upad ekonomske aktivnosti v Sloveniji, to pa bo vplivalo tudi na poslovanje skupine.  Ključni dejavniki, ki bodo zaznamovali gospodarska gibanja,  bodo: nadaljevanje javnofinančne konsolidacije, sprejetje ključnih strukturnih reform in privatizacija podjetij v državni lasti.


Skupina Nove KBM bo nadaljevala z zastavljenimi ukrepi in se bo osredotočala na povečanje stroškovne učinkovitosti, bolj učinkovite organiziranosti, izpolnjevanje regulatornih zahtev in konsolidaciji dejavnosti znotraj Skupine. Aktivnosti bodo potekale v skladu s programom prestrukturiranja Skupine Nove KBM, ki ga je banka pripravila marca letos in je v obravnavi na Evropski komisiji.