Nova KBM

Nova organiziranost je učinkovitejša in prinaša do 3 milijone evrov prihranka letno | NKBM

Z današnjim dnem v Novi KBM uresničujejo novo, učinkovitejšo in varčnejšo organiziranost. Ta poslovna odločitev je eden nujnih in potrebnih ukrepov za izboljšanje poslovanja, z njo pa banka izpolnjuje tako zahteve iz programa prestrukturiranja banke, o katerem še presoja Evropska komisija kot tudi strateška izhodišča banke. Nova organiziranost bo banki letno predvidoma prihranila do 3 milijone evrov. Stranke lahko svoje posle opravljajo na enak način kot doslej, spremenila pa se je notranja organiziranost, ki bo omogočila učinkovitejše in bolj k strankam usmerjeno poslovanje.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova organiziranost je učinkovitejša in prinaša do 3 milijone evrov prihranka letno

1 oktober 2013
OBVESTILA
Z današnjim dnem v Novi KBM uresničujejo novo, učinkovitejšo in varčnejšo organiziranost. Ta poslovna odločitev je eden nujnih in potrebnih ukrepov za izboljšanje poslovanja, z njo pa banka izpolnjuje tako zahteve iz programa prestrukturiranja banke, o katerem še presoja Evropska komisija kot tudi strateška izhodišča banke. Nova organiziranost bo banki letno predvidoma prihranila do 3 milijone evrov. Stranke lahko svoje posle opravljajo na enak način kot doslej, spremenila pa se je notranja organiziranost, ki bo omogočila učinkovitejše in bolj k strankam usmerjeno poslovanje.
 

Za približno tretjino manj je delavcev z individualnimi pogodbami. Vodilni in vodstveni delavci imajo manj ugodnosti, njihove odgovornosti so bolj natančno definirane. Cilj nove organiziranosti ni zmanjševanje števila zaposlenih, kar poteka v okviru drugega programa. V okviru tega se predvideva, da bo v primerjavi z začetkom letošnjega leta v banki zaposlenih približno 100 manj, kar se v največji meri dosega  z mehkimi in drugimi sporazumnimi metodami.


Po pripojitvi nekdanje Komercialne banke Nova Gorica v letu 1995 je v zadnjih letih potekalo že več reorganizacij, racionalizacij in zmanjševanj števila zaposlenih v Novi KBM in njeni skupini. Letošnje preoblikovanje banke je eno najbolj celovitih in zahtevnih ter poteka v zaostrenih gospodarsko-socialnih razmerah. »Pri preoblikovanju v učinkovitejšo in bolj ugledno finančno institucijo upoštevamo delovno pravno zakonodajo, sodobne usmeritve pri poslovanju s komitenti in kompetence zaposlenih v banki. Med glavnimi cilji nove organiziranosti so učinkovitejše odločanje in komuniciranje ter več individualne pristojnosti in odgovornosti pristojnih vodilnih delavcev, večja usmerjenost h komitentu in storitvam, manjši obseg administracije, večja standardizacija dela in učinkovitejše obvladovanje Skupine Nove KBM,« ob uresničitvi nove organiziranosti pojasnjuje Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM.


Nova KBM ostaja nacionalna banka in ohranja regijsko prisotnost s skoraj 70 poslovalnicami za prebivalstvo ter 15 lokacijami za pravne osebe, kjer bodo stranke lahko opravljale storitve enako kot doslej. Zaradi učinkovitejšega odločanja in manjšega obsega administracije pa so namesto dosedanjih 14 podružnic v večjih krajih v okviru novega Področja poslovne mreže, ki celovito pokriva poslovanje s prebivalstvom, ostale tri regijske: Podružnica vzhodna Slovenija, Podružnica osrednja Slovenija in Podružnica zahodna Slovenija. Število poslovalnic v podružnicah ostaja enako, zaradi reorganizacije nihče od zaposlenih v poslovalnicah ni ostal brez zaposlitve. Z vidika velikosti strank je poslovanje s pravnimi osebami urejeno v okviru Področja poslovanja z gospodarskimi družbami in razdeljeno na dva dela. V prvem delu poteka poslovanje za velike gospodarske družbe in je odslej  krovno vodeno iz ene organizacijske enote na sedežu banke, pri čemer je predvideno tesno in učinkovito sodelovanje s pristojnimi sodelavci v vseh regijah.  V drugem delu je urejeno poslovanje za srednje, male in mikro gospodarske družbe, kar vključuje tudi poslovanje s podjetniki. Ta del poslovanja je tudi  voden s sedeža banke, poteka pa po regionalnem načelu v   Poslovnem centru  vzhodna Slovenija, Poslovnem centru osrednja Slovenija in Poslovnem centru zahodna Slovenija. Regijske podružnice in poslovne centre vodijo delavci banke iz posameznih regij, ki imajo ustrezne kompetence, zaupanje in dolgoletne izkušnje v banki. Število izvršilnih direktorjev se je znižalo z 8 na 5, za približno tretjino manj je delavcev z individualno pogodbo.  Do organizacijskih sprememb, usmerjenih v učinkovitejše poslovanje, je prišlo tudi v nekaterih strokovnih službah banke.


Ob novi organiziranosti v banki in Skupini Nove KBM uresničujejo še druge ukrepe za izboljšanje poslovanja in nadaljnji razvoj. Banka je dobro likvidna, varna in solventna, vloge varčevalcev v njej pa varne. Banka prav tako kreditira mala, srednja in velika podjetja z dobrimi programi. V banki kljub zaostrenim razmeram obvladujejo trende poslovanja in jih postopoma obračajo navzgor. Predvidevajo, da bo gospodarsko okolje prihodnja poslovna leta bolj spodbudno kot doslej in na tej osnovi pričakujejo tudi boljši poslovni rezultat.