Nova KBM

Nova KBM v prvem trimesečju z 8,9 milijona evrov čistega dobička | NKBM

Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih v prvih treh mesecih letošnjega leta. Ti izkazujejo, da je banka dosegla 8,9 milijonov čistega dobička in 18,9 milijona evrov dobička pred oblikovanjem rezervacij in oslabitev, kar je približno trikrat več kot v istem obdobju lani. Kljub težavnim razmeram na finančnem trgu in spremembi lastništva v lanskem letu je Nova KBM ostala dobra, varna in likvidna banka, okrepilo se je tudi zaupanje varčevalcev vanjo.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM v prvem trimesečju z 8,9 milijona evrov čistega dobička

30 april 2014
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih v prvih treh mesecih letošnjega leta. Ti izkazujejo, da je banka dosegla 8,9 milijonov čistega dobička in 18,9 milijona evrov dobička pred oblikovanjem rezervacij in oslabitev, kar je približno trikrat več kot v istem obdobju lani. Kljub težavnim razmeram na finančnem trgu in spremembi lastništva v lanskem letu je Nova KBM ostala dobra, varna in likvidna banka, okrepilo se je tudi zaupanje varčevalcev vanjo.
 

Dolgovi do strank, ki niso banke, so se prvih treh mesecih letošnjega leta povečali za 76,4 milijona evrov in so ob koncu prvega trimesečja znašali 2,44 milijarde evrov, kar izkazuje, da se je zaupanje varčevalcev v banko okrepilo. Tržni delež dolgov do nebančnega sektorja je znašal 10,5 odstotka, tržni delež kreditov nebančnemu sektorju pa 7,4 odstotka. V primerjavi s koncem leta 2013 banka še beleži manjši upad neta stanja kreditov. Trend se v zadnjih mesecih postopoma izboljšuje, predvsem pri gospodarskih družbah, kjer so v banki v zadnjem letu nadgradili poslovanje z njimi tudi z aktivnejšim skrbniškim pristopom. Prav tako banka v okviru svojih prizadevanj za zagon slovenskega gospodarstva sodeluje v številnih projektih prestrukturiranja podjetjih ter finančno spremlja in podpira projekte skladno s svojo poslovno politiko.


Bilančna vsota Nove KBM je konec marca 2014 dosegla 3,99 milijarde evrov, kar je 2,1 odstotka več kot ob koncu lanskega leta. V primerjavi z enakim obdobjem lani so se za tretjino povečale čiste obresti, ki so ob koncu marca znašale 21,8 milijona evrov. Neobrestni prihodki skupaj s čistimi opravninami so znašali 14,4 milijona evrov in za več kot polovico presegli lanske. Kapital banke je znašal 543,3 milijona evrov, kapitalska ustreznost na celotni kapital pa je v skladu s pravili Basel II ob koncu marca znašala 20,49 odstotka.

Kot je razvidno iz prav tako danes objavljenega revidiranega letnega poročila za leto 2013 ter iz nerevidiranega poročila, ki ga je banka objavila že v začetku marca, sta banka in Skupina Nove KBM v vseh četrtletjih izkazovali dobiček pred oblikovanjem rezervacij in oslabitev,  zaradi slednjih pa sta v minulem letu izkazali izgubo.


Med prednostnimi nalogami v letu 2014 bosta nadaljevanje prestrukturiranja banke in Skupine v ponovno uspešno in dobičkonosno institucijo ter krepitev odnosa s strankami z oblikovanjem in zagotavljanjem kakovostne ponudbe.