Nova KBM

Nova KBM v prvem trimesečju pozitivna | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM se je na petkovi seji seznanil s prvo informacijo o poslovanju Nove KBM v prvem trimesečju letos in letnim poročilom banke in Skupine Nove KBM za leto 2013. Rezultati v prvih treh mesecih so pozitivni, skladni s planom in sledijo napovedim o predvidenem čistem dobičku v letošnjem letu v višini 8, 4 milijona evrov. Podrobnejše poročilo in podatke bo banka objavila v sredo, 30. aprila.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM v prvem trimesečju pozitivna

28 april 2014
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM se je na petkovi seji seznanil s prvo informacijo o poslovanju Nove KBM v prvem trimesečju letos in letnim poročilom banke in Skupine Nove KBM za leto 2013. Rezultati v prvih treh mesecih so pozitivni, skladni s planom in sledijo napovedim o predvidenem čistem dobičku v letošnjem letu v višini 8, 4 milijona evrov. Podrobnejše poročilo in podatke bo banka objavila v sredo, 30. aprila.
 

Nova KBM po izpeljani dokapitalizaciji decembra lani krepi svojo vlogo pri razdolževanju in ponovni rasti slovenskega gospodarstva. Trenutno banka aktivno spremlja poslovanje ter sodeluje v bančnih konzorcijih in projektih za zagotavljanje kratkoročnega in dolgoročnega prestrukturiranja 45 gospodarskih družb.  Na današnji seji so nadzorniki med drugimi aktualnimi temami obravnavali strategijo banke pri prestrukturiranja podjetij ter se podrobneje seznanili s temi postopki v 15 družbah. Nadzorniki so ocenili, da aktivnosti banke na tem področju potekajo dobro in v smeri, da se družbam v čim večji meri zagotovi odplačilna sposobnost in prihodnje poslovanje.


»V banki želimo prispevati k sanaciji in razvoju gospodarstva, saj je to naše poslanstvo. Mnoge banke upnice aktivno sodelujemo pri programih prestrukturiranja številnih podjetij, v katerih smo prepoznali zdravo jedro in perspektivnost poslovanja,« pojasnjuje predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc. 


Predsednik nadzornega sveta banke dr. Peter Kukovica dodaja: »Naloga in odgovornost banke, da je pri poslovanju s pravnimi osebami aktivna, hkrati  pa tudi bolj preudarna. Kot kažejo izkušnje, se je v času konjukture v Sloveniji velikokrat spodbujala umetna rast tako bank kot tudi podjetij.«