Nova KBM

Nova KBM v prvem polletju s sedmimi milijoni dobička iz rednega poslovanja | NKBM

Nova KBM d.d. je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja banke za obdobje od januarja do junija 2011. Banka še naprej beleži uspešno poslovanje. Dobiček iz rednega poslovanja je v tem obdobju znašal 7,0 milijona evrov, čisti dobiček pa je v enakem obdobju znašal 5,6 milijona evrov, kar je 50,1 odstotka načrtovanega za leto 2011.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM v prvem polletju s sedmimi milijoni dobička iz rednega poslovanja

26 julij 2011
OBVESTILA
Nova KBM d.d. je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja banke za obdobje od januarja do junija 2011. Banka še naprej beleži uspešno poslovanje. Dobiček iz rednega poslovanja je v tem obdobju znašal 7,0 milijona evrov, čisti dobiček pa je v enakem obdobju znašal 5,6 milijona evrov, kar je 50,1 odstotka načrtovanega za leto 2011.
 

Nova KBM je v prvih šestih mesecih letošnjega leta poslovala uspešno in v skladu z načrti. Dobiček iz rednega poslovanja je v obdobju od 1.1. do 30.6.2011 znašal 7,0 milijona evrov, kar je 50,1 odstotka načrtovanega zneska za leto 2011. Čisti dobiček je v enakem obdobju znašal 5,6 milijona evrov.


Bilančna vsota banke je konec junija znašala 4.766,2 milijona evrov. Ta se je v prvih šestih mesecih zmanjšala za 40,3 milijona evrov oziroma za 0,8 odstotka. Tržni delež bilančne vsote je konec junija znašal 9,6 odstotka in je ostal enak kot je bil na začetku leta.


Čiste obresti so v istem obdobju dosegle 51,6 milijona evrov oziroma 48,0 odstotka načrtovanega zneska za 2011. Obrestna marža, izračunana na povprečno aktivo, je znašala 2,17 odstotka, kar je v primerjavi z načrtom nižje za 0,03 odstotne točke. Čiste opravnine (provizije) so v tem obdobju znašale 22,2 milijona evrov, kar je 54,5 odstotka načrtovanega zneska za 2011, s čistimi pa je banka pokrila 53,5 odstotka administrativnih stroškov z amortizacijo.


Dobiček banke iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 38,3 milijona evrov oziroma 55,9 odstotka načrtovanega zneska za 2011. Dobiček zaradi počasnejšega okrevanja od pričakovanega ter posledično nadaljevanja trenda slabšanja kreditnega portfelja banke zmanjšujejo predvsem neto rezervacije in oslabitve, ki so višje od načrtovanih in z vrednostjo 31,6 milijona evrov predstavljajo 57,5 odstotka načrtovanega zneska neto rezervacij in oslabitev za 2011.


Neto stanje kreditov strankam, ki niso banke, je zato konec junija znašalo 3.427,9 milijona evrov, kar je za 77,9 milijona evrov ali 2,2 odstotka manj kot je bilo konec 2010. Tržni delež kreditov nebančnemu sektorju se je v prvih šestih mesecih 2011 zmanjšal za 0,2 odstotne točke in znaša konec junija 10,0 odstotka.


Kapital banke je konec junija 2011 znašal 478,4 milijona evrov in je bil glede na konec leta 2010 višji za 103,1 milijona evrov ali 27,5 odstotka. Kapitalska ustreznost banke na celotni kapital je konec junija 2011 znašala 12,45 odstotka.


Predsednik uprave Nove KBM d.d. Matjaž Kovačič je ob rezultatih izrazil zadovoljstvo nad doseganjem letnega načrta in izrazil prepričanje, da »bo Nova KBM uspešno poslovala tudi do konca letošnjega leta in bo vsekakor ostala tudi trden partner slovenskemu gospodarstvu.«