Nova KBM

Nova KBM si v zadevi Satex prizadeva za zaščito svojih interesov | NKBM

Nova KBM je v zadevi Satex že v letu 1998 sprožila vse ustrezne postopke za zaščito svojih pravnih interesov. Tako so bili v zvezi z osebami, vpletenimi v zadevo Satex, sproženi civilni sodni postopki, ki pa še niso zaključeni. V Novi KBM imamo prav tako vzpostavljene učinkovite mehanizme internega nadzora, ki preprečujejo ponovitev podobnih dogodkov.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM si v zadevi Satex prizadeva za zaščito svojih interesov

18 november 2010
OBVESTILA
Nova KBM je v zadevi Satex že v letu 1998 sprožila vse ustrezne postopke za zaščito svojih pravnih interesov. Tako so bili v zvezi z osebami, vpletenimi v zadevo Satex, sproženi civilni sodni postopki, ki pa še niso zaključeni. V Novi KBM imamo prav tako vzpostavljene učinkovite mehanizme internega nadzora, ki preprečujejo ponovitev podobnih dogodkov.
 

S temi ukrepi si banka že več kot deset let prizadeva za zaščito svojih legitimnih interesov. Danes z obžalovanjem ugotavljamo, da kljub temu, da je banka uporabila vse možnosti, ki jih dopušča pravni red, postopki še vedno niso zaključeni.


Upoštevajoč dejstvo, da vsi pravni postopki še niso zaključeni, Nova KBM, v skladu z zakonodajo in dobro poslovno prakso, do njihovega zaključka zadeve ne more podrobneje komentirati, saj ne želi vplivati na postopek ali prejudicirati odločitve.