Nova KBM

Nova KBM prejela certifikat Green Star in se uvrstila med zelene voditelje | NKBM

Nova KBM prejela certifikat Green Star in se uvrstila med zelene voditelje

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM prejela certifikat Green Star in se uvrstila med zelene voditelje

30 september 2022
OBVESTILA
V Novi KBM verjamemo, da smo v preteklem obdobju na podlagi naših zavez v poslovanje uvedli veliko dobrih praks, hkrati pa si z ambicioznimi cilji začrtali našo prihodnjo ESG pot.
 

Ponosni smo, da je Nova KBM uspešno pridobila certifikat Green Star za leto 2021 z oceno štirih zvezdic, kar jo uvršča v kategorijo »zeleni voditelj«. Mednje sodijo podjetja, ki imajo trajnost močno vpeto v poslovno strategijo, vpeljava trajnostnih rešitev kaže rezultate, podjetje pa za doseganje podnebne nevtralnosti sodeluje z različnimi deležniki. Izdajatelj certifikata, Partnerstvo za trajno gospodarstvo (CER), je prepoznal naš napredek in ugotovil, da Nova KMB že dlje časa stopa po poti zelene preobrazbe, ima zastavljene cilje in ukrepe za trajnostno poslovanje ter podnebno ukrepanje.
 

Nova KBM
 

 

Certifikat Green Star predstavlja oceno poslovanja banke na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja, temelji pa na mednarodnih okvirjih in standardih za trajnostno poročanje ter EU zakonodaji. Ocenjuje vpliv dejavnikov upravljanja, okolja ter družbe na podjetje in odtis ter vpliv podjetja na okolje, podnebje in družbo. Podrobnejše informacije o ESG aktivnostih v Novi KBM so dostopne na naši spletni strani.