Nova KBM

Nova KBM pred izborom ponudnika za odkup deleža v Zavarovalnici Maribor | NKBM

Z včerajšnjim dnem se je zaključil rok za oddajo obvezujočih ponudb za nakup 51-odstotnega deleža Nove KBM v Zavarovalnici Maribor.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM pred izborom ponudnika za odkup deleža v Zavarovalnici Maribor

8 november 2012
OBVESTILA
Z včerajšnjim dnem se je zaključil rok za oddajo obvezujočih ponudb za nakup 51-odstotnega deleža Nove KBM v Zavarovalnici Maribor.
 

Banka je od ponudnikov, ki so v Zavarovalnici Maribor opravili skrbni pregled, prejela različne ponudbe,  med drugim zavezujočo ponudbo  družbe Pozavarovalnica Sava d.d. in ponovno nezavezujočo ponudbo družbe KD Group d.d., ki sta kot javni delniški družbi svojo odločitev tudi javno objavili. Ostalih ponudnikov in vrednostni ponudb banka zaradi spoštovanja pogodbene zaupnosti in cenovne občutljivosti ne more razkriti. Banka bo ponudbe preučila in se na podlagi strokovnih kriterijev odločila, s katerim ponudnikom bo nadaljevala pogajanja. V banki so zadovoljni s prodajnim postopkom, ki poteka skladno s časovnim načrtom in predvidevajo zaključek postopka do konca leta. Sočasno s prodajo deleža v Zavarovalnici Maribor  v banki potekajo tudi priprave na dokapitalizacijo in odkup podrejenih instrumentov. 


»Pomembno je, da ima Zavarovalnica Maribor takšno lastniško strukturo, ki bo še povečala njeno učinkovitost, strokovnost in  razvojne možnosti, ter da delničarjem in komitentom obeh družb njuno sodelovanje prinaša ustrezno dodano vrednost. Te usmeritve so med glavnimi odločitvenimi  kriteriji v zvezi s prodajnim postopkom in nadaljnjim sodelovanjem med banko in zavarovalnico, « pojasnjuje Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM.


Prodaja deleža v Zavarovalnici Maribor je ena od aktivnosti v okviru akcijskega načrta za izboljšanje kapitalske ustreznosti Nove KBM. V banki so v teku tudi priprave na predvideni odkup podrejenih instrumentov in dokapitalizacijo. O izvedbi slednje mora odločati skupščina delničarjev banke, ki bo predvidoma še letos. Banka bo prodajo deleža v zavarovalnici in druge aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti pred končnimi odločitvami o izvedbi  ustrezno preučila predvsem z vidika pričakovane dodane vrednosti za delničarje banke in druge njene deležnike.