Nova KBM

Nova KBM podprla novo investicijo družbe Impol | NKBM

Družba Impol iz Slovenske Bistrice bo z novimi finančnimi sredstvi, ki jih je s kreditom prispevala tudi Nova KBM, lahko optimalno izkoristila nove livarniške zmogljivosti in tako okrepila svoj tržni položaj.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM podprla novo investicijo družbe Impol

22 april 2014
OBVESTILA
Družba Impol iz Slovenske Bistrice bo z novimi finančnimi sredstvi, ki jih je s kreditom prispevala tudi Nova KBM, lahko optimalno izkoristila nove livarniške zmogljivosti in tako okrepila svoj tržni položaj.
 

Predsednik uprave skupine Impol Jernej Čokl  je ob sklenitvi kreditne pogodbe z Novo KBM izrazil zadovoljstvo, da je banka kot finančni partner prepoznala potencial investicije: »V Impolu smo v letu 2013 zaključili investicijo v povečanje livarniških zmogljivosti, za kar smo že pridobili tudi okoljevarstveno dovoljenje. Investicija nam omogoča načrtovano povečanje obsega poslovanja. V letošnjem letu se je povpraševanje po naših izdelkih še dodatno povečalo nad načrtovani obseg, saj so se tržne razmere izboljšale. Z namenom, da bi zadostili potrebam naših kupcev, smo se morali usposobiti z dodatnimi finančnimi sredstvi za dolgoročno financiranje obratnega kapitala. Tako bomo lahko nadaljevali s kakovostnejšim uresničevanjem svojih poslovnih ciljev in pridobivanjem novih kupcev.«


Impol je vodilni slovenski proizvajalec aluminijastih izdelkov in eden največjih slovenskih izvoznikov, ki je z ustrezno poslovno politiko tudi v času krize uspel ohraniti dobro poslovanje. Kljub še vedno zaostrenim gospodarskim razmeram so napovedi za poslovanje družbe Impol dobre. V letu 2014 načrtujejo prihodke v višini 464 milijonov evrov in dobiček pred obdavčitvijo v višini 16 milijonov evrov.


S financiranjem posla v Novi KBM izpolnjujejo svoje poslanstvo biti kakovosten finančni partner podjetjem in prispevati k ponovnemu zagonu slovenskega gospodarstva. »V sklenjenem poslu smo prepoznali dober poslovni model in dodano vrednost za podjetje ter za širšo družbo in ga skladno z našo kreditno politiko podprli,« pojasnjuje Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM. Dodaja, da so v banki v zadnjem letu nadgradili poslovanje z gospodarskimi družbami tudi z aktivnejšim skrbniškim pristopom in tesnejšim odnosom s strankami. Samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta so v banki obravnavali več kot 1300 kreditnih poslov za gospodarstvo ter ob številnih reprogramih odobrili več kot 150 novih poslov.

V skupini Impol in Novi KBM, ki sodelujeta že vrsto let, ob sklenitvi posla poudarjajo, da sta zdrav bančni sistem in zdravo gospodarstvo pomembna in medsebojno povezana cilja. Zato morajo imeti oboji, bančniki in gospodarstveniki, imeti zmožnost prevzemanja odgovornosti in voljo ter znanje uresničevati podjetniške potenciale.


Več informacij: Nina Juhart Potočnik, Impol, tel: 031-703/890, e-pošta: nina.juhart@kadring.si