Nova KBM

Nova KBM ob aktivnem prestrukturiranju stabilno posluje z dobičkom | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je včeraj sestal na 33. redni seji in se seznanil s poslovanjem banke in družb v Skupini Nove KBM ter s prvo informacijo o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje prvega trimesečja letošnjega leta. Banka je tako v letošnjih prvih treh mesecih, po nerevidiranih podatkih in ob oblikovanih rezervacijah in oslabitvah, ustvarila čisti dobiček iz rednega poslovanja v višini 12 milijonov evrov. Uspešno nadaljuje tudi konsolidacijo svoje Skupine.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM ob aktivnem prestrukturiranju stabilno posluje z dobičkom

24 april 2015
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je včeraj sestal na 33. redni seji in se seznanil s poslovanjem banke in družb v Skupini Nove KBM ter s prvo informacijo o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje prvega trimesečja letošnjega leta. Banka je tako v letošnjih prvih treh mesecih, po nerevidiranih podatkih in ob oblikovanih rezervacijah in oslabitvah, ustvarila čisti dobiček iz rednega poslovanja v višini 12 milijonov evrov. Uspešno nadaljuje tudi konsolidacijo svoje Skupine.
 

»Poslujemo stabilno in dobičkonosno, obenem nadaljujemo prizadevanja za poslovno učinkovito poslovanje in ob tem v prvih treh mesecih 2015 dosegamo za 2,4 % manj operativnih stroškov kot v enakem obdobju lani,« zagotavlja predsednik uprave Nove KBM Robert Senica. Banka je ob koncu marca 2015 znižala tudi bilančno vsoto, in sicer za 0,8 % na 3,6 milijarde evrov.


Nadzorni svet se je na včerajšnji seji osredotočil tudi na uspešnost uresničevanja celovitega procesa preobrazbe banke. Skupina Nove KBM se postopoma usmerja na svojo osnovno, bančno dejavnost, obenem pa tečejo aktivnosti prodaje nestrateškega premoženja. Nadzorni svet se je seznanil s statusno spremembo Adrie Bank, ki je 23.3.2015 vrnila licenco za opravljanje bančne dejavnosti, sledi pričetek postopka njene likvidacije. Konec decembra 2014 se je pričel postopek prodaje KBM Banke AD Kragujevac. Do konca leta 2015 bo predvidoma zaključena likvidacija družb KBM Leasing d.o.o. in Gorica Leasing d.o.o. Člani nadzornega sveta so soglašali tudi s pričetkom postopka likvidacije KBM Leasing Hrvatska d.o.o.

»Banka ob izvajanju prestrukturiranja aktivno sledi zavezam, danim Evropski komisiji, in dosega zastavljene cilje. Ob tem pa še naprej ostaja varna in dobičkonosna finančna institucija ter zlasti aktivna na področju zmanjševanja obsega nedonosnih terjatev,« je po seji pojasnil predsednik NS dr. Peter Kukovica.