Nova KBM

Nova KBM izboljšuje poslovanje tudi z aktivno izterjavo slabih terjatev | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je na današnji seji obravnaval aktualne teme in podatke o tekočem poslovanju banke. Ti potrjujejo, da je banka likvidna, solventna in varna, da odgovorno izvaja ukrepe za izboljšanje poslovanja in kapitalske ustreznosti, aktivno upravlja kreditni portfelj ter vrši izterjavo slabih terjatev. Nadzorniki so se seznanili tudi z nedavnim sklepom vlade Republike Slovenije, da Nova KBM izpolnjuje pogoje za izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Sklep je osnova za nadaljevanje priprav na prenos slabih terjatev banke na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM izboljšuje poslovanje tudi z aktivno izterjavo slabih terjatev

23 julij 2013
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji seji obravnaval aktualne teme in podatke o tekočem poslovanju banke. Ti potrjujejo, da je banka likvidna, solventna in varna, da odgovorno izvaja ukrepe za izboljšanje poslovanja in kapitalske ustreznosti, aktivno upravlja kreditni portfelj ter vrši izterjavo slabih terjatev. Nadzorniki so se seznanili tudi z nedavnim sklepom vlade Republike Slovenije, da Nova KBM izpolnjuje pogoje za izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Sklep je osnova za nadaljevanje priprav na prenos slabih terjatev banke na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB).
 
V Novi KBM so v prvem polletju nadaljevali z ukrepi in organizacijskimi spremembami, usmerjenimi v izboljšanje poslovanja in zmanjšanje obsega slabih terjatev. Na osnovi tega in predvidenega prenosa nekaterih slabih terjatev na DUTB banka ocenjuje, da bo obseg oslabitev in rezervacij ob koncu leta manjši kot leto poprej, razen če bi v gospodarskem okolju prišlo do nepričakovanih večjih negativnih dejavnikov.  Hkrati banka na področju kreditiranja uveljavlja konzervativno, odgovorno in previdno ravnanje, ki upošteva vse vrste morebitnih tveganj. To pomeni, da banka omogoča najem kreditov tako pravnim osebam kot tudi posameznikom, ki imajo perspektivne projekte oziroma izpolnjujejo pogoje ter zagotovijo ustrezna zavarovanja.