Nova KBM

Nova KBM in Skupina Nove KBM: V prvih petih mesecih uspešno poslovanje in pozitivni trendi pri kreditiranju | NKBM

Nova KBM je v prvih letošnjih petih mesecih nadaljevala s pozitivnim poslovanjem, v maju se je, glede na povprečje letošnjega leta, povečalo tudi kreditiranje. Že prvo četrtletje je Nova KBM sklenila s čistim dobičkom v višini skoraj 11,9 milijona evrov in njena Skupina z 12,3 milijona evrov, dobiček pa sta izkazali tudi ob koncu maja. Nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem polletju bo banka objavila predvidoma konec julija. Na včerajšnji redni seji se je nadzorni svet banke ob poročilu o poslovanju banke in Skupine v prvih petih mesecih seznanil tudi s procesom prodajnega postopka banke in aktivnostmi v zvezi s prestrukturiranjem Skupine.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM in Skupina Nove KBM: V prvih petih mesecih uspešno poslovanje in pozitivni trendi pri kreditiranju

10 julij 2015
OBVESTILA
Nova KBM je v prvih letošnjih petih mesecih nadaljevala s pozitivnim poslovanjem, v maju se je, glede na povprečje letošnjega leta, povečalo tudi kreditiranje. Že prvo četrtletje je Nova KBM sklenila s čistim dobičkom v višini skoraj 11,9 milijona evrov in njena Skupina z 12,3 milijona evrov, dobiček pa sta izkazali tudi ob koncu maja. Nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem polletju bo banka objavila predvidoma konec julija. Na včerajšnji redni seji se je nadzorni svet banke ob poročilu o poslovanju banke in Skupine v prvih petih mesecih seznanil tudi s procesom prodajnega postopka banke in aktivnostmi v zvezi s prestrukturiranjem Skupine.
 

Predsednik nadzornega sveta Nove KBM dr. Peter Kukovica, je ob zaključku seje včeraj pozno popoldne povedal: »Uspešno in stabilno poslovanje banke in Skupine v aprilu in maju je dober obet za prihodnost.  Na današnji seji smo se nadzorniki seznanili tudi s poročilom uprave o poteku procesa privatizacije in s podpisom pogodbe z investitorjema Apollo in EBRD. Glede na predstavitev in dane zaveze povezane z razvojem banke ter izraženimi ambicijami obeh investitorjev si lahko v Novi KBM v prihodnje obetamo uspešen razvoj. Z močnim, stabilnim in ambicioznim lastnikom lahko pričakujemo hitro rastočo, stabilno in odlično upravljano banko, za katero lahko ocenimo, da bo po umiku omejitev, povezanih z državno pomočjo, povečala tržni delež in dokazala svoj potencial tako svojim obstoječim kot novim komitentom ter poslovnim partnerjem. V nadzornem svetu pričakujemo, da bosta nova investitorja s svojimi izkušnjami doprinesla tudi h krepitvi  upravljanja s tveganji in nedonosnimi terjatvami Skupine.«

 

Predsednik uprave Nove KBM Robert Senica je dejal, da so bili poslovni rezultati tako na ravni Nove KBM kot njene Skupine ob koncu maja pozitivni in presegli načrtovane. V maju je  bila opazna povečana aktivnost pri sklepanju novih poslov tako na področju poslovanja s prebivalstvom kot tudi na področju poslovanja s pravnimi osebami. Glede na povprečje letošnjega leta je banka v maju odobrila slabo petino več potrošniških in za dobro tretjino več stanovanjskih kreditov. Na področju poslovanja s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki je bilo glede na povprečje letošnjega leta odobrenih in obnovljenih za dobro  tretjino več kreditov in izdanih za dobro četrtino več garancij.

 

Ob aktualnih dogodkih v banki in Skupini je  predsednik uprave Nove KBM še poudaril: »Veseli nas, da investitorja Apollo in EBRD na naložbo v Novo KBM gledata dolgoročno in se zavedata, da bo za razvojni preobrat potrebnih kar nekaj let. Sodelavci v banki smo po obdobju negotovosti glede lastništva zadovoljni in pripravljeni na sodelovanje pri razvojnih načrtih Nove KBM in Skupine. Apollo je finančno stabilen, ugleden in izkušen investitor, ki lahko prispeva k razvoju banke, utrjevanju tržnega deleža in zagotavljanju široke ponudbe za obstoječe in nove komitente. Podobno velja za EBRD, ki je specializirana za naše področje, pa tudi že delujoča na našem trgu in ga dobro pozna. Kljub spremembam v lastništvu se v banki še naprej dejavno in odgovorno osredotočamo na posel in komitente. Odprodajamo ne-strateška sredstva,  zagotavljamo konkurenčnost s kakovostnimi storitvami, znižujemo stroške, število zaposlenih zmanjšujemo z mehkimi metodami, uvajamo nove tehnologije in optimiziramo poslovno mrežo. Z izboljšanjem modela tveganj in kreditnega procesa pa skrbimo za zaščito pred morebitnimi novimi globalno ekonomskimi šoki. «

 

Banko in investitorja čaka še kar nekaj korakov do dokončnega zaključka prodaje: pridobivanje dovoljenj nadzornih organov, plačilo kupnine, prenos in vpis lastniškega deleža – t.i. »closing« ali konec prodajnega postopka.  Ne glede na te postopke Nova KBM še naprej dosledno uresničuje zaveze, dane Evropski komisiji. Med drugim se nadaljujejo postopki v zvezi z likvidacijo KBM Leasing d.o.o., Gorica Leasing d.o.o., KBM Leasing Hrvatska ter družbe Adria Abwicklungs GmbH, v katero se je preoblikovala Adria Bank po prenehanju poslovanja. Tudi postopek prodaje KBM banke v Srbiji in evalvacija možnih scenarijev integracije Poštne banke Slovenije v Novo KBM še potekata.