Nova KBM

Nova KBM danes kot prva slovenska družba vstopila na Varšavsko borzo | NKBM

Nova KBM je danes kot prva slovenska družba pričela z vzporednim trgovanjem na tuji borzi. Trgovanje z delnico KBM se je na Varšavski borzi začelo pri 8,00 EUR, na Ljubljanski borzi pa pri 8.67 EUR. Nova KBM po uspešno zaključeni dokapitalizaciji po številu delničarjev ostaja največja delniška družba v Sloveniji. Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register je skupno število delnic banke 39.122.968, njen osnovni kapital pa znaša 40.814.313,65 EUR. Vstop na Varšavsko borzo so na današnjem dogodku pozdravili tudi Krzysztof Walenczak, namestnik ministra za zakladništvo republike Poljske, nj. eksc. mag. Marjan Šetinc, slovenski veleposlanik na poljskem in Ludwik Sobolewski, predsednik uprave Varšavske borze.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM danes kot prva slovenska družba vstopila na Varšavsko borzo

11 maj 2011
OBVESTILA
Nova KBM je danes kot prva slovenska družba pričela z vzporednim trgovanjem na tuji borzi. Trgovanje z delnico KBM se je na Varšavski borzi začelo pri 8,00 EUR, na Ljubljanski borzi pa pri 8.67 EUR. Nova KBM po uspešno zaključeni dokapitalizaciji po številu delničarjev ostaja največja delniška družba v Sloveniji. Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register je skupno število delnic banke 39.122.968, njen osnovni kapital pa znaša 40.814.313,65 EUR. Vstop na Varšavsko borzo so na današnjem dogodku pozdravili tudi Krzysztof Walenczak, namestnik ministra za zakladništvo republike Poljske, nj. eksc. mag. Marjan Šetinc, slovenski veleposlanik na poljskem in Ludwik Sobolewski, predsednik uprave Varšavske borze.
 

Nova KBM je z današnjim v trgovanje na Ljubljanski borzi vključila 13.040.989 novoizdanih delnic, hkrati se je na Varšavski borzi pričela vzporedna kotacija. Trgovanje z delnico banke, ki na Varšavski borzi kotira pod oznako KBM, se začelo pri 8,00 EUR na Ljubljanski borzi pa pri 8,67 EUR. Nova KBM je po številu delničarjev največja delniška družba v Sloveniji in prva slovenska družba, s katere delnico se bo vzporedno z Ljubljansko borzo trgovalo tudi na tuji borzi vrednostnih papirjev. Za Varšavsko borzo se je banka odločila predvsem zato, ker gre za največjo in najhitreje rastočo borzo v regiji srednje in vzhodne Evrope. V letošnjem letu je ta borza  pritegnila že 78 novih izdaj delnic, na njej pa kotirajo vrednostni papirji več kot 400 družb.


Današnji vstop na Varšavsko borzo so na krajši svečanosti pozdravili tudi Krzysztof Walenczak, namestnik ministra za zakladništvo republike Poljske, nj. eksc. mag Marjan Šetinc, slovenski veleposlanik na poljskem ter Ludwik Sobolewski, predsednik uprave Varšavske borze, ki je povedal: »Vstop Nove KBM na Varšavsko borzo pomembno razširja aktivnost Varšavske borze v Centralni in Vzhodni Evropi. Kotacija druge največje slovenske banke še enkrat znova potrjuje, da lahko dobro delujoči kapitalski trgi z mednarodnimi ambicijami odlično servisirajo tudi podjetja v tujini, ne glede na razlike v gospodarstvih posameznih držav«.


Predsednik uprave Nove KBM, Matjaž Kovačič, je ob pričetku kotacije dejal, da je »uvrstitev delnice Nove KBM na Varšavsko borzo pomemben mejnik za banko in tudi za slovenski finančni sistem. V skladu z načrtovanim smo v postopku dokapitalizacije z javno ponudbo delnic dodelili celotno izdano kvoto novih delnic vsem, ki so se odločili vlagati v tako stabilen in ambiciozen finančni sistem, kot je naš. S tem smo uspeli zbrati preko 104 milijonov evrov, svež kapital pa bomo namenili nadaljnji podpori poslovnim načrtom in projektom slovenskih podjetij, še intenzivnejše izvajanje strategije rasti banke in Skupine ter s tem utrjevanje našega tržnega položaja v Sloveniji in tujini, del prihodkov pa bo namenjen tudi za zagotavljanje zahtev glede kapitalske ustreznosti. Menim, da je Varšavska borza dobro izhodišče za vsa slovenska podjetja, ki iščejo svež kapital v tujini«.


Trgovanje z delnicami od danes poteka na obeh borzah hkrati, na Ljubljanski borzi delnice kotirajo v evrih, na Varšavski borzi pa v poljskih zlotih. Na Ljubljanski borzi se trguje z vsemi delnicami, ki so bile v prvi kotaciji pred dokapitalizacijo in tistimi delnicami, ki so bile  v postopku dokapitalizacije dodeljene tistim vlagateljem, ki imajo trgovalni račun v Klirinško depotni družbi. Na Varšavski borzi pa se je danes začelo trgovanje s tistimi delnicami, ki so bile v postopku dokapitalizacije malim vlagateljem in institucionalnim vlagateljem na Poljskem dodeljene na poljski Nacionalni depotni družbi za vrednostne papirje (NDS). Delnice se lahko med obema državama tudi prenašajo in sicer tako, da prodajalec izda nalog za preknjižbo na račun novega imetnika, ki lahko ima odprt trgovalni račun na Poljskem ali v Sloveniji. Prenos delnic iz računa poljskega NDS v Centralni register KDD v Sloveniji in obratno se praviloma izvede isti dan.


Če se bo cena delnic na obeh borzah razlikovala, lahko pride do arbitraže oziroma samodejne uravnave cene delnic, saj se s povečano aktivnostjo prodaje na eni in nakupa na drugi borzi cena delnic samodejno uravnava. To pomeni, da če bo cena delnice na eni borzi višja kot na drugi, bodo investitorji svoje delnice lahko prenesli na borzo, kjer je cena višja, in jih tam prodali.


Sklepanje in poravnava poslov z delnicami na Varšavski borzi poteka skladno s pravili za sklepanje poslov organiziranega trga, ki ga upravlja Varšavska borza. Pogoj za trgovanje in poravnavo poslov je ta, da imata tako kupec kot prodajalec odprt račun vrednostnih papirjev pri Nacionalni depotni družbi za vrednostne papirje (NDS).


PRAVNO OPOZORILO

Ni za neposredno ali posredno objavo v Združenih državah Amerike, Avstraliji, Kanadi, Japonski ali katerikoli drugi državi, kjer bi bila objava nezakonita.
Ta dokument je oglas v pomenu Zakona o trgu finančnih instrumentov in Direktive 2003/71/ES (ta direktiva, skupaj s kakršnim koli veljavnim ukrepom v zvezi s to direktivo v ustrezni državi članici, je »Prospektna direktiva«) in ni prospekt in je izdan izključno za promocijske namene in v nobenem primeru ne predstavlja podlage za odločitev za vlaganje v vrednostne papirje Nove Kreditne banke Maribor d.d. (»Družba«). Ponudbeni prospekt (»Prospekt«), ki je pripravljen v povezavi s ponudbo delnic (A) obstoječim delničarjem Družbe, ki lahko vpišejo ponujene delnice v sorazmerju s svojim zdajšnjim deležem v osnovnem kapitalu banke; (B) malim vlagateljem v Sloveniji in na Poljskem; in (C) institucionalnim vlagateljem, vsakokrat ob upoštevanju Uredbe S po Zakonu o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike iz leta 1933 s spremembami ter v povezavi z dovoljenjem za trgovanje z novoizdanimi delnicami Družbe na Ljubljanski borzi (»LJSE«) in za trgovanje z vsemi delnicami Družbe na Varšavski borzi (»WSE«), je edini pravno zavezujoč dokument, ki vsebuje podatke o Družbi in o javni ponudbi njenih delnic v Sloveniji in na Poljskem (»Ponudba«). Vlagatelji naj ne vpisujejo ali kupujejo delnic zgolj na podlagi informacij, navedenih v tem sporočilu.
Prospekt je 31. 3. potrdila slovenska Agencija za trg vrednostnih papirjev ( ATVP«), poljski organ za finančni nadzor pa je bil s strani ATVP obveščen o potrditvi Prospekta in je prejel potrdilo o potrditvi Prospekta skupaj s Prospektom in prevodom povzetka Prospekta v poljščino. Izpolnjeni so vsi pogoji po 72. členu slovenskega Zakona o trgu finančnih instrumentov in 37. členu poljskega Zakona o javni ponudbi z dne 29. julija 2005. Prospekt v elektronski obliki je dostopen na spletni strani Nove KBM, na portalu Ljubljanske borze SeoNET, v tiskani obliki pa tudi na sedežu banke in na vseh vpisnih mestih.