Nova KBM

Nova KBM d.d. v prvih treh mesecih 2011 3,7 mio EUR dobička | NKBM

Na današnji seji nadzornega sveta Nove KBM so se nadzorniki seznanili z uspešnim zaključkom procesa dokapitalizacije banke. Nova KBM je danes na spletnem portalu Seonet objavila tudi rezultate prvega trimesečja poslovanja v letu 2011. Dobiček Nove KBM iz rednega poslovanja je v tem obdobju znašal 3,7 milijona evrov, bilančna vsota pa se je povečala za 67,1 milijona evrov. Dokapitalizacija banke je bila uspešno zaključena po zaključku prvega kvartala 2011.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM d.d. v prvih treh mesecih 2011 3,7 mio EUR dobička

16 maj 2011
OBVESTILA
Na današnji seji nadzornega sveta Nove KBM so se nadzorniki seznanili z uspešnim zaključkom procesa dokapitalizacije banke. Nova KBM je danes na spletnem portalu Seonet objavila tudi rezultate prvega trimesečja poslovanja v letu 2011. Dobiček Nove KBM iz rednega poslovanja je v tem obdobju znašal 3,7 milijona evrov, bilančna vsota pa se je povečala za 67,1 milijona evrov. Dokapitalizacija banke je bila uspešno zaključena po zaključku prvega kvartala 2011.
 

Na današnji seji nadzornega sveta Nove KBM so se člani seznanili z zaključkom procesa dokapitalizacije banke in ga ocenili kot uspešnega.


Nova KBM je danes na spletnem portalu Seonet objavila tudi rezultate poslovanja v prvih treh mesecih letošnjega leta. Dobiček Nove KBM iz rednega poslovanja je v obdobju od 1.1. do 31.03.2011 znašal 3,7 milijona evrov. Čiste obresti so v tem obdobju dosegle 26,8 milijona evrov oziroma 25,0 odstotkov načrtovanega zneska za leto 2011.


Dobiček zaradi zmernega slabšanja kreditnega portfelja zmanjšujejo predvsem neto oslabitve in rezervacije, ki so z neto vrednostjo 14,6 milijona evrov konec marca predstavljale dobro četrtino načrtovanega zneska neto oslabitev in rezervacij za leto 2011.


Bilančna vsota banke je konec meseca marca znašala 4.873,6 milijona evrov. V prvih treh mesecih se je bilančna vsota povečala za 67,1 milijona evrov oziroma za 1,4 odstotka. Neto stanje kreditov strankam, ki niso banke, je konec marca znašalo 3.471,7 milijona evrov, kar je za 34,2 milijona evrov manj kot konec leta 2010.


Tržni delež banke po prvih treh mesecih letošnjega leta ostaja stabilen in znaša 12,6 odstotka. Tržni delež bilančne vsote je konec marca znašal 9,4 odstotka, pri kreditih strankam, ki niso banke, pa je po prvih treh mesecih leta 2011 tržni delež banke znašal 10,1 odstotka.


Predsednik uprave Nove KBM d.d., Matjaž Kovačič, je ob objavi prvih rezultatov poslovanja povedal, da je bila po zaključku prvega kvartala 2011 dokončana tudi dokapitalizacija banke. »11. maja smo v Varšavi uspešno pričeli z vzporedno kotacijo novih izdanih delnic, s katerimi smo zbrali preko 104 milijonov evrov. Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register je skupno število delnic banke 39.122.968, osnovni kapital Nove KBM pa tako znaša 40.814.313,65 EUR. Sicer pa naši poslovni rezultati potrjujejo, da delamo v skladu z načrti in da smo na pravi poti. Zato verjamem, da bomo ob koncu leta dosegli zelo ambiciozno zastavljene poslovne cilje.«