Nova KBM

Nova KBM bo vsakemu upravičencu odpisala do 1000 evrov dolga | NKBM

V Novi KBM bodo v okviru sporazuma o odpisu dolgov socialno najšibkejšim odpisali do 1000 evrov vsakomur, ki izpolnjuje pogoje za odpis in pravočasno odda vlogo. Doslej so v banki prejeli približno 80 vlog, pričakujejo pa jih še do konca izteka zakonskega roka za oddajo, torej do 31. 10. 2015. Vloge so pričeli obravnavati v oktobru in bodo o rezultatih sproti pisno obveščali upravičence. Ob sodelovanju v aktualnem državnem projektu se v banki zavedajo širšega vidika socialne problematike. Tako tudi sicer v okviru redne poslovne prakse in skladno z internimi pravili odpisujejo dolgove fizičnim osebam ter namenjajo pozornost finančnemu opismenjevanju svojih strank.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM bo vsakemu upravičencu odpisala do 1000 evrov dolga

8 oktober 2015
OBVESTILA
V Novi KBM bodo v okviru sporazuma o odpisu dolgov socialno najšibkejšim odpisali do 1000 evrov vsakomur, ki izpolnjuje pogoje za odpis in pravočasno odda vlogo. Doslej so v banki prejeli približno 80 vlog, pričakujejo pa jih še do konca izteka zakonskega roka za oddajo, torej do 31. 10. 2015. Vloge so pričeli obravnavati v oktobru in bodo o rezultatih sproti pisno obveščali upravičence. Ob sodelovanju v aktualnem državnem projektu se v banki zavedajo širšega vidika socialne problematike. Tako tudi sicer v okviru redne poslovne prakse in skladno z internimi pravili odpisujejo dolgove fizičnim osebam ter namenjajo pozornost finančnemu opismenjevanju svojih strank.
 

Posamezniku lahko banka odpiše več različnih vrst dolgov, vendar največ 1.000 evrov.  Skupne kvote oziroma zgornje meje za odpis dolgov niso postavili, zato vrstni red prispelih vlog ni pomemben.   Po obravnavi vlog  bodo  vsakemu posamezniku sporočili, ali so njihovi vlogi ugodili in  kakšen je znesek odpisa. Če vloga ne bo popolna, bo banka posameznika pozvala k dopolnitvi vloge.  Upravičence, katerim bo vloge odobrila, bo banka povabila k podpisu dogovora. Ta mora biti sklenjen do 31. 1. 2016, šele po obojestranskem podpisu dogovora pa bo dolg dejansko odpisan.

 

»Ob aktualnem projektu odpisa dolgov v banki na reševanje socialne problematike gledamo tudi dolgoročnejše. Že več let odpisujemo določene terjatve fizičnim osebam, ki so do tega upravičeni skladno z našimi bančnimi internimi pravili. To bomo ne glede na aktualen enkraten projekt na državni ravni počeli tudi v prihodnje. Hkrati vse več pozornosti  namenjamo tudi finančnemu opismenjevanju,« pojasnjuje Aleksander Batič, izvršilni direktor Področja poslovne mreže.


Nova KBM bo skladno z zakonom odpisovala vse neplačane stroške, povezane s  transakcijskimi računi ter neplačane stroške povezane s plačilnimi in kreditnimi karticami.  V poštev pridejo tisti dolgovi, ki so na dan 31. decembra 2014 zapadli več kot 12 mesecev. V banki strankam predlagajo, da pred oddajo vloge preverijo, ali so upravičeni do odpisa dolgov.

 

Vloge za odpis dolgov lahko upravičenci  pridobijo osebno v poslovalnicah Nove KBM ali na  bančni spletni strani www.nkbm.si/odpis-dolgov. Vloge naj oddajo pravočasno, in sicer osebno v poslovalnicah najkasneje do petka, 30.10. 2015 oziroma po e-pošti, faksu ali navadni pošti najkasneje do vključno sobote, 31.10. 2015 (velja datum prejema e-pošte, faksa v banko oz. datum poštnega žiga). Informacije o poteku odpisa lahko upravičenci in ostali zainteresirani prejmejo tudi preko brezplačne številke 080 17 70 in e-naslova odpisi@nkbm.si.