Nova KBM

Nadzorniki Nove KBM o aktualnih poslovnih temah | NKBM

Na današnji seji nadzornega sveta Nove KBM so nadzorniki potrdili nerevidirano poročilo o poslovanju banke in Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do septembra letos, ki ga bo banka skladno s finančnim koledarjem lahko objavila v torek, 20. novembra. Nadzorniki so potrdili tudi konverzijo dela terjatev banke v kapital družbe Mariborska Livarna Maribor (MLM), se podrobneje seznanili s potekom aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti in pripravami na decembrsko skupščino delničarjev ter obravnavali druge aktualne poslovne teme.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorniki Nove KBM o aktualnih poslovnih temah

15 november 2012
OBVESTILA
Na današnji seji nadzornega sveta Nove KBM so nadzorniki potrdili nerevidirano poročilo o poslovanju banke in Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do septembra letos, ki ga bo banka skladno s finančnim koledarjem lahko objavila v torek, 20. novembra. Nadzorniki so potrdili tudi konverzijo dela terjatev banke v kapital družbe Mariborska Livarna Maribor (MLM), se podrobneje seznanili s potekom aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti in pripravami na decembrsko skupščino delničarjev ter obravnavali druge aktualne poslovne teme.
 

Nova KBM kljub zaostrenim gospodarskim razmeram uresničuje vse potrebne aktivnosti za uspešnejše poslovanje in nadaljnji razvoj. Banka posluje v skladu s pričakovanji in izkazuje ustrezno likvidnost in solventost. Med pomembnejšimi nalogami na področju poslovanja s strankami ostajajo krepitev odnosov z njimi,  odgovorno spremljanje njihovih aktivnosti  in čiščenje slabih kreditov iz kreditnega portfelja banke. Nadzorniki so podali soglasje k sklepu uprave banke za vstop v lastniško strukturo družbe MLM, banka je tako  postala ena od treh bank solastnic. 


Nadzorni svet se je med drugim seznanil tudi s potekom aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke. Uprava banke se je v preteklih mesecih v okviru svojih rednih predstavitev  banke srečala z več obstoječimi in potencialnimi investitorji ter jim predstavila možnosti investiranja v banko tako v okviru za letos napovedane dokapitalizacije kot tudi v kasnejšem obdobju. To priložnost je uprava banke izkoristila tudi v okviru gospodarske delegacije, ki je v začetku tega tedna obiskala Rusijo. Na podlagi pogovorov, ki še potekajo z nekaj potencialnimi investitorji, uprava ocenjuje, da določene možnosti za njihov kapitalski vstop v banko obstajajo. Izidov teh pogovorov kakor tudi ne odločanja delničarjev na decembrski skupščini v zvezi z dokapitalizacijo v tem trenutku ni možno prejudicirati.


Nadzorni svet ocenjuje, da aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti potekajo v skladu z načrti in da je banka za vse možne odločitve pripravila primerne scenarije, na podlagi katerih je pričakovati uspešno pridobitev dodatnega kapitala do konca letošnjega leta.