Nova KBM

Nadzorni svet se je seznanil z dobičkom in za tretjega člana uprave imenoval Roberta Senico | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil s poslovanjem banke in Skupine Nove KBM v prvih dveh mesecih letošnjega leta. Banka je v tem obdobju, tudi po oblikovanih rezervacijah in oslabitvah, po nerevidiranih podatkih ustvarila čisti dobiček iz rednega poslovanja ter zabeležila rast vlog in kreditiranja gospodarstva. Za novega člana uprave Nove KBM so nadzorniki soglasno imenovali Roberta Senico, dosedanjega predsednika uprave Poštne banke Slovenije, družbe v Skupini Nove KBM. Uprava Nove KBM bo po novem tričlanska, ob predsedniku uprave Alešu Haucu in članu uprave Igorju Žibriku bo Robert Senica zadolžen za področje komerciale. Svojo novo funkcijo bo nastopil po pridobitvi licence Banke Slovenije.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet se je seznanil z dobičkom in za tretjega člana uprave imenoval Roberta Senico

4 april 2014
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil s poslovanjem banke in Skupine Nove KBM v prvih dveh mesecih letošnjega leta. Banka je v tem obdobju, tudi po oblikovanih rezervacijah in oslabitvah, po nerevidiranih podatkih ustvarila čisti dobiček iz rednega poslovanja ter zabeležila rast vlog in kreditiranja gospodarstva. Za novega člana uprave Nove KBM so nadzorniki soglasno imenovali Roberta Senico, dosedanjega predsednika uprave Poštne banke Slovenije, družbe v Skupini Nove KBM. Uprava Nove KBM bo po novem tričlanska, ob predsedniku uprave Alešu Haucu in članu uprave Igorju Žibriku bo Robert Senica zadolžen za področje komerciale. Svojo novo funkcijo bo nastopil po pridobitvi licence Banke Slovenije.
 

V januarju in februarju 2014 je Nova KBM ob čistem dobičku iz rednega poslovanja povečala tudi stanje vlog. Samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta so v banki obravnavali več kot 1300 kreditnih poslov za gospodarstvo ter ob številnih reprogramih odobrili več kot 150 novih poslov. Večina teh poslov je sklenjenih z malimi in srednje velikimi podjetji, ki so tudi središče nove bančne strategije poslovanja z gospodarskimi družbami. Banka je v prvih dveh mesecih izboljšala tudi dobičkonosnost ter stroškovno učinkovitost. Podrobnejše podatke o poslovanju v prvem četrtletju bo banka objavila predvidoma konec aprila. 

Novoimenovani član uprave Nove KBM Robert Senica ima več kot 13 let delovnih izkušenj s področja bančništva, komerciale in financ. Svojo kariero je začel leta 2000 v Banki Celje. V letih od 2007 do 2013 je bil zaposlen v Hypo leasingu na različnih vodilnih delovnih mestih, in sicer kot direktor poslovnega področja Celje, direktor za prodajo in prokurist družbe. Od januarja 2013  v zaostrenih razmerah na bančnem trgu kot predsednik uprave Poštne banke Slovenije skrbi za vodenje 242 zaposlenih, krizni management in tržno repozicioniranje banke. O novem predsedniku uprave Poštne Banke Slovenije bo v kratkem odločal njen nadzorni svet. V kratkem pa bo Nova KBM, ki je od decembra lani 99,1 – odstotna lastnica PBS, skladno z zavezami iz načrta prestrukturiranja pričela s postopno integracijo banke v Novo KBM.


»Glavna cilja prestrukturiranja sta uspešnost poslovanja banke in ponovna vzpostavitev dobičkonosnosti, k čemur bo s svojimi izkušnjami lahko prispeval tudi  novoimenovani tretji član uprave Robert Senica,« je po seji povedal dr. Peter Kukovica, predsednik nadzornega sveta. 


»Pozitivni rezultati v prvih dveh mesecih letošnjega leta nakazujejo, da sledimo ciljnemu dobičku banke v letu 2014. Menimo pa tudi, da dokazujejo ustreznost naših dosedanjih ukrepov in poslovnih odločitev, s katerimi bomo nadaljevali tudi v prihodnje,« je dodal predsednik uprave Nove KBM, Aleš Hauc.


Nadzorni svet se je tudi seznanil, da se načrt prestrukturiranja izpolnjuje skladno z zavezami. Med pomembnejšimi zavezami so znižanje deleža slabih terjatev v portfelju, postopno krčenje bilančne vsote, zniževanje stroškov in racionalizacija, vključno z optimizacijo poslovne mreže, izboljšanje korporativnega upravljanja, izboljšanje modela tveganj in kreditnega sistema, osredotočenje Skupine Nove KBM na osnovne, bančne dejavnosti, dezinvestiranje oz. prodaja nestrateškega premoženja. Tako se med drugim nadaljuje postopek likvidacije KBM Fineko, začel se je postopek prodaje lizing družb, odločitve v zvezi z nadaljnjim poslovanjem Adria Bank bo sprejela skupščina delničarjev te banke, ki bo predvidoma v aprilu.