Nova KBM

Nadzorni svet podal soglasje k povečanju osnovnega kapitala Nove KBM | NKBM

Na današnji seji je nadzorni svet Nove KBM podal soglasje k sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala banke za 100 milijonov evrov na podlagi pretvorbe hibridnega posojila Republike Slovenije v delnice. Uprava banke je sklep sprejela 18. marca, z današnjim soglasjem nadzornikov pa lahko nadaljuje z aktivnostmi za izdajo novih delnic in zagotavljanje kapitalske ustreznosti. S pretvorbo, ki se bo izvedla predvidoma do ponedeljka, 8. aprila, se bo povečal lastniški delež države na približno 79 odstotkov, hkrati pa bodo vsi obstoječi delničarji banke imeli tudi po pretvorbi enake pravice iz naslova lastništva delnic kot jih imajo sedaj. Nadzorniki so se danes seznanili tudi s poslovanjem Nove KBM v prvih dveh mesecih letos. Ti potrjujejo, da je banka dobro likvidna, solventna in varna ter dosega regulatorno kapitalsko ustreznost.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet podal soglasje k povečanju osnovnega kapitala Nove KBM

3 april 2013
OBVESTILA
Na današnji seji je nadzorni svet Nove KBM podal soglasje k sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala banke za 100 milijonov evrov na podlagi pretvorbe hibridnega posojila Republike Slovenije v delnice. Uprava banke je sklep sprejela 18. marca, z današnjim soglasjem nadzornikov pa lahko nadaljuje z aktivnostmi za izdajo novih delnic in zagotavljanje kapitalske ustreznosti. S pretvorbo, ki se bo izvedla predvidoma do ponedeljka, 8. aprila, se bo povečal lastniški delež države na približno 79 odstotkov, hkrati pa bodo vsi obstoječi delničarji banke imeli tudi po pretvorbi enake pravice iz naslova lastništva delnic kot jih imajo sedaj. Nadzorniki so se danes seznanili tudi s poslovanjem Nove KBM v prvih dveh mesecih letos. Ti potrjujejo, da je banka dobro likvidna, solventna in varna ter dosega regulatorno kapitalsko ustreznost.
 

Po metodologiji Evropskega bančnega organa (EBA) Skupina Nove KBM že izkazuje kapitalsko ustreznost na čisti temeljni kapital Core Tier 1 v višini 7,57 odstotkov, banka pa  v višini 7,62 odstotkov na dan 31. 12. 2012. Po pretvorbi posojila v delnice bosta banka in skupina te količnike izkazovali tudi po metodologiji Banke Slovenije.  Osnovni kapital banke, ki zdaj znaša dobrih 40,8 milijonov evrov, se bo po pretvorbi povečal za 100 milijonov  evrov, banka pa bo v ta namen izdala do 98.522.167 milijonov novih delnic z emisijsko vrednostjo 1,0150 evrov.  Z načrtovano dokapitalizacijo in drugimi ukrepi banka načrtuje zagotoviti s strani EBA priporočeno kapitalsko ustreznost čistega temeljnega kapitala nad 9 odstotkov.


Nadzorni svet je danes soglašal tudi z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic. To možnost so z več kot 95% večino (in ob odsotnosti države, ki je po sklepu Agencije za trg vrednostnih papirjev brez glasovalnih pravic), potrdili delničarji  na skupščini decembra lani.  Sklep je upravi banke omogočil, da s soglasjem nadzornega sveta  izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic. Na osnovi pogojev, opredeljenih v pogodbi in v skupščinskem sklepu, banka ocenjuje, da se bo delež Republike Slovenije povečal  na  približno 79 odstotkov. Pretvorba hibridnega posojila države v delnice zmanjšuje delež drugih obstoječih delničarjev v lastniški strukturi,  ne zmanjšuje pa nobene od pravic, ki jih imajo obstoječi delničarji iz naslova lastništva že sedaj.  Sprememba lastniške strukture se bo uveljavila ob vpisu novih delnic v register KDD in jo bo banka objavila skladno s pravili obveščanja, ki veljajo za javne delniške družbe.