Nova KBM

Nadzorni svet Nove KBM sprejel prenovljeno poslovno strategijo | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 21. redni seji potrdil letno poročilo banke in Skupine za leto 2009 in soglašal s prenovljeno poslovno strategijo. Nadzorniki so se seznanili tudi z rezultati tekočega poslovanja, ki so v skladu z načrtovanim. Obravnavali so tudi gradiva za skupščino banke.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet Nove KBM sprejel prenovljeno poslovno strategijo

23 april 2010
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 21. redni seji potrdil letno poročilo banke in Skupine za leto 2009 in soglašal s prenovljeno poslovno strategijo. Nadzorniki so se seznanili tudi z rezultati tekočega poslovanja, ki so v skladu z načrtovanim. Obravnavali so tudi gradiva za skupščino banke.
 

Člani nadzornega sveta so na današnji seji potrdili letno poročilo banke in Skupine za leto 2009. Banka in Skupina Nove KBM sta v letu 2009, kljub negotovim razmeram na finančnih trgih, zabeležili dobre rezultate.


V skladu z dnevnim redom je nadzorni svet obravnaval gradiva za skupščino banke, seznanil pa se je tudi s tekočim poslovanjem banke.


Predsednik uprave Matjaž Kovačič je ob tem povedal, »kljub še vedno nestabilnim razmeram na gospodarskem in finančnem področju, banka in Skupina Nove KBM poslujeta dobro. Rezultati poslovanja Nove KBM v prvem kvartalu letošnjega leta so tako v skladu z ambiciozno zastavljenim poslovnim načrtom.


Nadzorniki so potrdili tudi prenovljeno poslovno strategijo banke in Skupine Nove KBM za obdobje 2010 - 2013, ki jo uprava predlagala konec preteklega leta in ki upošteva spremenjene okoliščine na domačem in globalnih finančnih trgih.


Kot je povedal predsednik uprave Matjaž Kovačič, se bo »Skupina v obdobju do leta 2013 zmerno krepila v vseh svojih divizijah. Ključne strateške usmeritve tako ostajajo enake. Še naprej bomo vzpodbujali in hkrati tudi formalizirali divizijsko organiziranost, ki omogoča vertikalno in horizontalno koordinacijo z namenom večje in preglednejše povezanosti Skupine.«


Podrobne informacije o poslovanju Nove KBM v prvem kvartalu 2010 in revidirano letno poročilo Skupine Nove KBM za leto 2009 bodo v skladu s finančnim koledarjem objavljeni v petek, 30. aprila, pred pričetkom delovanja borze na spletnem portalu SeoNet.