Nova KBM

Nadzorni svet Nove KBM se je seznanil z nerevidiranimi poslovnimi rezultati za leto 2010 in sprejel informacijo o ključnih datumih dokapitalizacije | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je na zadnji redni seji obravnaval tekoče poslovanje in se seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja tako banke kot Skupine Nove KBM za leto 2010, ki bodo objavljeni 15. marca 2011. Člani nadzornega sveta so sprejeli tudi informacijo o ključnih datumih postopka uvrstitve delnic na Varšavsko borzo, ki bo predvidoma zaključena v drugem kvartalu letošnjega leta.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet Nove KBM se je seznanil z nerevidiranimi poslovnimi rezultati za leto 2010 in sprejel informacijo o ključnih datumih dokapitalizacije

2 marec 2011
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je na zadnji redni seji obravnaval tekoče poslovanje in se seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja tako banke kot Skupine Nove KBM za leto 2010, ki bodo objavljeni 15. marca 2011. Člani nadzornega sveta so sprejeli tudi informacijo o ključnih datumih postopka uvrstitve delnic na Varšavsko borzo, ki bo predvidoma zaključena v drugem kvartalu letošnjega leta.
 

Člani nadzornega sveta so na redni seji, ki je potekala 28. februarja obravnavali tekoče poslovne teme in se seznanili s tekočim poslovanjem banke in Skupine Nove KBM. ki je v skladu z načrtovanimi.
 
Nadzorniki so se seznanili tudi s prvo informacijo o nerevidiranih poslovnih rezultatih za leto 2010.


V skladu s finančnim koledarjem bodo nerevidirani nekonsolidirani in konsolidirani računovodski izkazi Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2010 objavljeni 15. marca 2011 v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, na spletnem portalu SEOnet ter na spletnih straneh banke.