Nova KBM

Nadzorni svet Nove KBM potrdil poslovno politiko in finančni načrt za leto 2012 | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je na današnji redni seji potrdil poslovno politiko in finančni načrt Nove KBM za leto 2012. Član nadzornega sveta banke mag. Ivan Simič odstopil.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet Nove KBM potrdil poslovno politiko in finančni načrt za leto 2012

27 januar 2012
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji redni seji potrdil poslovno politiko in finančni načrt Nove KBM za leto 2012. Član nadzornega sveta banke mag. Ivan Simič odstopil.
 

Na današnji redni seji je nadzorni svet Nove KBM obravnaval poslovno politiko Nove KBM in Skupine Nove KBM za leto 2012. V sprejetem finančnem načrtu so upoštevali dogajanje v globalni ekonomiji in otežene gospodarske razmere.


V skladu s finančnim načrtom bo bilančna vsota Nove KBM konec leta 2012 znašala približno 4.683,5 milijonov evrov, ali 2,3 odstotka manj od ocene za konec 2011. Dobiček banke iz rednega poslovanja bo po pričakovanjih v letu 2012 znašal 7,2 milijonov evrov, medtem ko bo čisti dobiček znašal 9,0 milijonov evrov. Prihodki od obresti bodo po napovedih znašali približno 210,6 milijonov evrov, medtem ko bodo odhodki za obresti približno 109,9 milijonov evrov. Čiste obresti bodo tako znašale približno 100,6 milijonov evrov. Glede na dogajanje v gospodarstvu in spreminjajoče se gospodarske razmere je nadzorni svet podal pripombe na finančni načrt Skupine 2012 in zadolžil upravo, da predložen načrt dopolni.


Banka in Skupina Nove KBM bosta v skladu s potrjenim načrtom tudi v prihodnje sledili svoji strateški usmeritvi, vendar le v tolikšni meri, kot bodo dopuščale razmere na globalnih denarnih trgih in v skladu z razmerami v slovenskem in regionalnem  gospodarstvu.


Hkrati je člane nadzornega sveta s svojim nepreklicnim odstopom s funkcije člana nadzornega sveta Nove KBM seznanil mag. Ivan Simič.