Nova KBM

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval prve informacije poslovanja do konca leta 2009, ki so v skladu z načrtovanim | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 18, redni seji obravnaval prve informacije poslovanja do konca leta 2009, načrt dela notranje revizije ter poročilo o delu komisij nadzornega sveta v letu 2009. Nadzorniki so podali tudi soglasje za kapitalski vstop v srbsko Credy banko.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval prve informacije poslovanja do konca leta 2009, ki so v skladu z načrtovanim

22 januar 2010
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 18, redni seji obravnaval prve informacije poslovanja do konca leta 2009, načrt dela notranje revizije ter poročilo o delu komisij nadzornega sveta v letu 2009. Nadzorniki so podali tudi soglasje za kapitalski vstop v srbsko Credy banko.
 

Nadzorni svet Nove KBM je na današnji seji obravnaval tekoče poslovanje banke in se seznanil s prvimi informacijami poslovanja v preteklem letu. Banka in Skupina Nove KBM sta v lanskem letu, kljub negotovim razmeram na finančnih trgih, zabeležili rezultate, ki so bili v skladu z načrtom, sprejetim na 13. seji, septembra 2009. Za banko je sicer eno najzahtevnejših poslovnih let, kljub zaostrenim razmeram na trgu je poslovno leto zaključila z dobičkom in poslovala stabilno ter obdržala trden položaj na trgu.


Člani nadzornega sveta so v pregledu tekočih tem obravnavali tudi načrt dela notranje revizije, seznanili pa so se še s poročilom o delu komisij nadzornega sveta v letu 2009.


Podrobne informacije in prvi rezultati banke in Skupine Nove KBM bodo objavljeni v torek, 9. februarja, pred pričetkom delovanja borze na spletnem portalu SeoNet.


Člani nadzornega sveta so obravnavali tudi predlog uprave za kapitalski vstop Nove KBM v srbsko Credy banko. V skladu s strateškimi razvojnimi cilji širitve na trge JV Evrope se je nadzorni svet do predloga opredelil pozitivno. Upravo je zadolžil, da zaključi pogajanja z večinskim lastnikom Credy banke in izvede vsa potrebna opravila za kapitalski vstop Nove KBM v Credy banko, s ciljem pridobiti večinski delež v njej.