Nova KBM

Nadzorni svet Nove KBM obravanal nerevidirane poslovne rezultate za leto 2009 | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 19. redni seji obravnaval nerevidirane rezultate poslovanja banke in Skupine. Nadzorniki so se seznanili tudi s tekočim poslovanjem. Kljub zaostrenim razmeram na finančnih trgih je Nova KBM lani zabeležila dobre rezultate.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet Nove KBM obravanal nerevidirane poslovne rezultate za leto 2009

25 februar 2010
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 19. redni seji obravnaval nerevidirane rezultate poslovanja banke in Skupine. Nadzorniki so se seznanili tudi s tekočim poslovanjem. Kljub zaostrenim razmeram na finančnih trgih je Nova KBM lani zabeležila dobre rezultate.
 

Skupina Nove KBM je v preteklem letu, kljub negotovim razmeram na finančnih trgih, dosegla dobiček iz rednega poslovanja v višini 17,4 milijona evrov in čisti dobiček v višini 12,7 milijona evrov. Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je bil za 28,2 odstotka višji kot v letu 2008, in je znašal 94,8 milijona evrov.


Nova KBM je v letu 2009 dosegla dobiček iz rednega poslovanja v višini 15,1 milijona evrov ter čisti dobiček v višini 12,1 milijona evrov, kar je 3,9 odstotka nad načrtovanim čistim dobičkom. Dobiček Nove KBM pred oslabitvami in rezervacijami znaša 70,8 milijona evrov, kar je za 28,6 odstotkov več kot v letu 2008.


Podrobne informacije in revidirano letno poročilo Skupine Nove KBM bodo objavljeni predvidoma v petek, 30. aprila, pred pričetkom delovanja borze na spletnem portalu SeoNet.


V skladu z dnevnim redom se je nadzorni svet seznanil tudi s tekočim poslovanjem banke in Skupine.