Nova KBM

Nadzorni svet Nove KBM imenoval mag.Sabino Župec Kranjc za članico uprave | NKBM

Na današnji seji se je nadzorni svet Nove KBM d.d. seznanil s poslovanjem Nove KBM in Skupine Nove KBM v prvih osmih mesecih letošnjega leta. Za novo članico uprave Nove KBM so nadzorniki soglasno imenovali mag. Sabino Župec Kranjc, dosedanjo izvršilno direktorico za področje finančnih trgov v Novi KBM. Tako bo uprava banke spet tričlanska, potem ko je pred časom z mesta člana uprave iz osebnih razlogov odstopil Igor Žibrik. Mag. Sabina Župec Kranjc bo novo funkcijo nastopila po pridobitvi licence Banke Slovenije.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet Nove KBM imenoval mag.Sabino Župec Kranjc za članico uprave

1 oktober 2014
OBVESTILA
Na današnji seji se je nadzorni svet Nove KBM d.d. seznanil s poslovanjem Nove KBM in Skupine Nove KBM v prvih osmih mesecih letošnjega leta. Za novo članico uprave Nove KBM so nadzorniki soglasno imenovali mag. Sabino Župec Kranjc, dosedanjo izvršilno direktorico za področje finančnih trgov v Novi KBM. Tako bo uprava banke spet tričlanska, potem ko je pred časom z mesta člana uprave iz osebnih razlogov odstopil Igor Žibrik. Mag. Sabina Župec Kranjc bo novo funkcijo nastopila po pridobitvi licence Banke Slovenije.
 

Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil z informacijo o poslovanju Nove KBM in Skupine Nove KBM v obdobju januar-avgust 2014. Nova KBM je imela v letošnjih prvih osmih mesecih dobiček iz rednega poslovanja, poslovanje po posameznih področjih pa je v skladu z načrti. Banka še naprej uresničuje ukrepe za večjo stroškovno učinkovitost, prožnejšo organiziranost in izboljšanje poslovanja. Podrobnejše podatke o poslovanju Nove KBM v tretjem četrtletju bo banka predvidoma objavila konec oktobra.

Mag. Sabina Župec Kranjc je delovno pot pričela leta 1998 v sektorju zakladništva v Abanki Vipa. Od leta 2004 do 2008 je bila v Raiffeisen Banki najprej vodja trgovanja, nato pa vodja zakladništva. Med letoma 2008 in 2013 je vodila sektor zakladništva v Abanki Vipa. V Novi KBM je zaposlena od julija 2013 kot izvršna direktorica za področje finančnih trgov, pristojna pa je bila tudi za projekt pregleda kakovosti sredstev (AQR) in privatizacijo banke. »Pričakujemo, da bo imenovanje mag. Sabine Župec Kranjc za članico uprave prispevalo k nadaljnjemu izpolnjevanju ključnih nalog v sklopu prestrukturiranja banke in k njenemu uspešnemu poslovanju tudi v prihodnje,« je po seji povedal dr. Peter Kukovica, predsednik nadzornega sveta Nove KBM. 

Nadzorni svet Nove KBM je med drugim obravnaval postopek privatizacije Nove KBM d.d., ki prehaja v sklepno fazo, in prestrukturiranje Nove KBM d.d. Skupina Nove KBM se postopoma osredotoča na svojo osnovno, bančno dejavnost, obenem pa tečejo aktivnosti za dezinvestiranje oz. prodajo nestrateškega premoženja, delno integracijo PBS, prestrukturiranje lizinških družb, postopek likvidacije KBM Fineko pa se končuje. Načrt prestrukturiranja banke in Skupine Nove KBM se uresničuje skladno z zavezami Evropski komisiji. Na tem področju uprava banke v skladu s strategijo upravljanja s Skupino Nove KBM postopoma prepušča nadzor nad določenimi hčerinskimi družbami strokovnim službam Nove KBM pod koordinacijo Centra za upravljanje Skupine, ki je zadolžen za korporativno upravljanje in poslovni nadzor hčerinskih družb v Skupini Nove KBM. Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM, je ob tem dejal: »Nova KBM prehaja skozi pomembno obdobje, ko se odloča o njeni prihodnosti. Uprava banke si bo ne glede na izid prodaje in morebitnega novega lastnika s strokovnim delom in odgovornostjo do vseh deležnikov še naprej prizadevala usmerjati banko in celotno Skupino k doseganju ciljev, opredeljenih v strateškem načrtu in planu prestrukturiranja Nove KBM.«


Nadzorni svet se je seznanil z aktivnostmi bančnih služb na področju upravljanja tveganih terjatev. Sektor upravljanja tveganih terjatev s svojimi strokovnimi kadri še bolj intenzivno upravlja tvegane terjatve, Nova KBM kot pomembna članica bančnih konzorcijev pa aktivno sodeluje tudi pri vrsti postopkov prestrukturiranja podjetij, pri čemer sledi Slovenskim načelom finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu. Tako Nova KBM tudi na tem področju dokazuje, da je pomembna in zanesljiva partnerica mnogim podjetjem v še zmeraj negotovih in zahtevnih gospodarskih razmerah.