Nova KBM

Nadzorni svet Nove KBM: Banka ohranja stabilne tržne deleže in se dejavno osredotoča na stranke | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM se je na včerajšnji, 37. redni seji seznanil s poslovnimi rezultati banke in Skupine Nove KBM v prvih osmih mesecih. Ob polletju je banka izkazala 22,5 milijona evrov, Skupina pa 12,3 milijona evrov dobička. Tudi v tretjem kvartalu poslujeta skladno z načrti. Prednostne naloge, ki se nadaljujejo v drugi polovici poslovnega leta, so zlasti osredotočenost na stranke, učinkovito obvladovanje kreditnega tveganja, aktivno upravljanje slabih posojil v portfelju, izpolnjevanje zavez, danih Evropski komisiji ter prestrukturiranje Skupine.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet Nove KBM: Banka ohranja stabilne tržne deleže in se dejavno osredotoča na stranke

15 oktober 2015
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM se je na včerajšnji, 37. redni seji seznanil s poslovnimi rezultati banke in Skupine Nove KBM v prvih osmih mesecih. Ob polletju je banka izkazala 22,5 milijona evrov, Skupina pa 12,3 milijona evrov dobička. Tudi v tretjem kvartalu poslujeta skladno z načrti. Prednostne naloge, ki se nadaljujejo v drugi polovici poslovnega leta, so zlasti osredotočenost na stranke, učinkovito obvladovanje kreditnega tveganja, aktivno upravljanje slabih posojil v portfelju, izpolnjevanje zavez, danih Evropski komisiji ter prestrukturiranje Skupine.
 

»Postopka prodaje Nove KBM in prestrukturiranja Skupine Nove KBM potekata po načrtih. Uresničujejo se tudi druge zaveze, dane Evropski komisiji in ključne strateške usmeritve.  Med drugim se je v okviru programa racionalizacije stroškov zaključilo 95% ukrepov na številnih ravneh poslovanja banke. Ocenjen učinek teh ukrepov so trajni prihranki v višini več milijonov evrov letno v prihodnjem poslovanju banke in Skupine,« je po seji povedal dr. Peter Kukovica, predsednik nadzornega sveta Nove KBM.


Banka nadaljuje z dejavnim osredotočanjem na stranke ter jim zagotavlja celovite, kakovostne in sodobne finančne storitve. Čeprav Nova KBM zaradi pripojitve Banke Celje k Abanki ni več druga največja banka na slovenskem trgu, ostaja močno prisotna domača bančna skupina, katere del je tudi Poštna banka Slovenije (PBS). Skupaj z njo je Nova KBM ob letošnjem polletju dosegla 11,3-odstoten tržni delež.  »V ključnih segmentih poslovanja, pri depozitih in kreditih, ohranjamo stabilne tržne deleže. Premišljeno nadgrajujemo tudi ponudbo finančnih storitev. Še v tem mesecu načrtujemo tudi novosti pri uporabi naših sodobnih storitev,« je povedal Robert Senica, predsednik uprave Nove KBM.


Eden od večjih izzivov slovenskega gospodarstva ostaja prezadolženost podjetij. To vpliva tudi na počasnejše zmanjševanje deleža nedonosnih terjatev v bančnih portfeljih.  »Veliko pozornosti namenjamo obvladovanju kreditnega tveganja, učinkovitemu upravljanju slabih posojil in konstruktivnem sodelovanju v programih prestrukturiranja naših strank. Rezultati našega dela se med drugim kažejo v povečanem obsegu poplačil in prestrukturiranih terjatev. Pričeli smo tudi  s pripravljalnimi aktivnostmi za prodajo določenega dela terjatev v našem porftelju. To nameravamo uresničiti še v tem letu,« je še dodal Robert Senica.


Nadzorniki so se seznanili tudi s skladnostjo delovanja banke z načeli dobrega gospodarjenja. Banka uveljavlja ukrepe in pravna sredstva za zaščito interesov, ugleda in premoženja banke in družb v Skupini.  Tako je od leta 2013 Nova KBM  podala 24 naznanitev sumov kaznivih dejanj. Vložila je štiri odškodninske tožbe zoper tedaj zaposlene in nekdanje zaposlene v banki z odškodninskim zahtevkom v višini več kot 45 milijonov evrov. Ob tem je bilo tudi na ravni Skupine Nove KBM vloženih več odškodninskih zahtevkov v skupni višini nad 1 milijon evrov.