Nova KBM

Nadzorni svet: Dokapitalizacija bo prispevala k razvoju banke | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je danes med aktualnimi poslovnimi temami obravnaval tudi aktivnosti banke v zvezi s sprejetimi sklepi na ponedeljkovi skupščini delničarjev. Potrjen znesek za predvideno dokapitalizacijo v višini 400 milijonov evrov bo po mnenju nadzornikov in na osnovi sedanjih predvidevanj zadostoval za trajnejšo kapitalsko ustreznost, prispeval pa bo tudi k razvoju banke v učinkovitejšo in ponovno dobičkonosno finančno institucijo.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet: Dokapitalizacija bo prispevala k razvoju banke

13 junij 2013
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je danes med aktualnimi poslovnimi temami obravnaval tudi aktivnosti banke v zvezi s sprejetimi sklepi na ponedeljkovi skupščini delničarjev. Potrjen znesek za predvideno dokapitalizacijo v višini 400 milijonov evrov bo po mnenju nadzornikov in na osnovi sedanjih predvidevanj zadostoval za trajnejšo kapitalsko ustreznost, prispeval pa bo tudi k razvoju banke v učinkovitejšo in ponovno dobičkonosno finančno institucijo.
 

Nadzorniki, med katerimi je od 10. junija po sklepu delničarjev na skupščini tudi Aljoša Tomaž,  so se danes  seznanili z aktualnimi poslovnimi temami v banki in Skupine, ki  še vedno delujeta v zaostreni gospodarski situaciji.  Uprava nadaljuje z ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti banke, čiščenjem kreditnega portfelja, prav tako pa je pripravljena za prenos prvega svežnja slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank, ki se bo začel  predvidoma julija. Nadzorniki podpirajo  tudi druge odločitve uprave s pričakovanim pozitivnim vplivom na v zmanjšanje vseh vrst bančnih tveganj, optimizacijo kreditnega portfelja in izboljšanje poslovanja banke.


Nova KBM je pomembna banka za stabilnost finančnega sistema države. Ima razvojni potencial, kakovostne storitve ter prispeva k razvoju okolja, v katerem deluje. Banka je s svojo skupino dobro likvidna,  varna in izpolnjuje regulatorne kapitalske zahteve. To pa so temeljni cilji delovanja banke, katerim so podrejeni vsi ostali cilji.  Vse države v Evropski uniji so po maastrichski pogodbi dolžne skrbeti za stabilnost svojega finančnega  sistema. V tej luči gre razumeti odločitve države v zvezi z nujno dokapitalizacijo bank, ki so v državni lasti, tudi Nove KBM, napovedi o prodaji državnega deleža v banki ter položaj vseh sedanjih delničarjev banke.


Nadzorniki podpirajo stališče uprave banke, da je pri odločitvi o morebitnem strateškem partnerju banke ob ustrezni kupnini pomembno predvsem njegovo dobro poznavanje bančnega sektorja. Pomembno je tudi, da ne zasleduje le donosa, temveč da z dobrim razumevanjem bančnega poslovanja, potreb komitentov in s primernim odnosom do zaposlenih prispeva k stabilnemu razvoju banke in njene skupine.