Nova KBM

mBank@Net – Izjava o varovanju zasebnosti| NKBM

mBank@Net – Izjava o varovanju zasebnosti

Začnite tipkati, kar iščete

mBank@Net – IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI


V Novi KBM d.d. (v nadaljevanju upravljavec podatkov oz. Nova KBM) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Kot upravljavec vaših osebnih podatkov smo zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov in k spoštovanju vaše zasebnosti.

V Izjavi o varovanju zasebnosti mBank@Net (v nadaljevanju Izjava o zasebnosti) je opisano, katere osebne podatke v zvezi z vašo uporabo aplikacije mBank@Net (v nadaljevanju storitev) zbiramo in zakaj, kako jih zbiramo in s kom jih lahko delimo. Izjava o zasebnosti določa tudi načine, kako se lahko obrnete na nas, če imate vprašanja ali skrbi glede zasebnosti podatkov.

S sprejemom Splošnih pogojev za potrošnike, katerih sestavni del je ta Izjava o zasebnosti, se strinjate z zbiranjem in uporabo oziroma obdelavo osebnih podatkov v skladu s to Izjavo o zasebnosti.

1. Kaj je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?
 

Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste in na katero se nanašajo osebni podatki. Upravljavec podatkov je v skladu s pogodbo dolžan zagotavljati storitve, ki so opredeljene v Splošnih pogojih za potrošnike.

2. Katere podatke zbiramo in obdelujemo pri storitvi mBank@Net?
Podatki pri odpiranju osebnega računa

Če uporabnik odpira osebni račun preko aplikacije mBank@Net, banka obdeluje naslednje podatke:
 • ime in priimek,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum rojstva,
 • državljanstvo,
 • številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta,
 • datum izdaje uradnega osebnega dokumenta,
 • datum veljavnosti uradnega osebnega dokumenta,
 • namen identifikacije,
 • datum in čas opravljanja identifikacije,
 • posnetke zaslona s podobo uporabnika in njegovega uradnega osebnega dokumenta,
 • zvočni in video zapis celotnega postopka.
Zgoraj navedene podatke banka obdeluje na temelju Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Podatki v anonimizirani obliki

Spodaj so navedeni podatki, ki jih aplikacija mBank@Net zbira za namene statistične analize, posodabljanja mobilne aplikacije, testiranje in preverjanje ustreznosti mobilnih naprav, prilagajanje funkcionalnosti potrebam uporabnikov, optimiziranje delovanja mobilne aplikacije, izboljšanje varnosti in uporabniške izkušnje ter prilagajanje vsebine interesom uporabnikov. Podatki se zbirajo s pomočjo analitičnega orodja Firebase in so v anonimizirani obliki:
 • Podatki o napravi (znamka, model, serijska številka naprave, različica operacijskega sistema).
 • Podatki o mobilni aplikaciji in aktivnosti uporabnika znotraj aplikacije (različico mobilne aplikacije, kako dolgo uporabljate mobilno aplikacijo in katere funkcionalnosti mobilne aplikacije uporabljate ter kako npr. do katerih oken in/ali funkcionalnosti dostopate in koliko časa ipd.).

Podatke o uporabi dovoljenj v vaši napravi

Da bi mobilna aplikacija pravilno delovala, potrebuje dostop do podatkov in komponent vaše naprave, kot je opisano spodaj:

Dovoljenja za napravo z operacijskim sistemom Android:
 • Pridobivanje informacij o Wi-Fi povezavah (ACCESS_WIFI_STATE), ki se uporablja za ugotavljanje zlonamerne programske opreme.
 • Pridobivanje informacij o pravilnem zagonu aplikacije (RECEIVE_BOOT_COMPLETED), ki se uporablja za ugotavljanje zlonamerne programske opreme.
 • Pridobivanje informacij o že nameščenih aplikacijah (QUERY_ALL_PACKAGES), ki se uporablja za ugotavljanje zlonamerne programske opreme.
 • INTERNET, ki aplikaciji zagotovi dostop do interneta.
 • ACCESS_NETWORK_STATE, ki preveri, če je naprava povezana z internetom.
 • Uporaba čitalnika prstnih odtisov (USE_FINGERPRINT), ki se uporablja za biometrično prijavo.
 • Sprememba glasnosti (MODIFY_AUDIO_SETTINGS), ki jo zahteva identifikacija uporabnika preko video klica.
 • Časovnik (SCHEDULE_EXACT_ALARM), ustvari časovnik, s katerim se lahko neka akcija izvede in se uporablja za prikaz dialoga za potek seje.
Dovoljenja za napravo z operacijskim sistemom Android (ki jih uporabnik lahko sprejme ali zavrne):
 • Kontakti (READ_CONTACTS), ki omogoča branje kontaktov za potrebe Flik takojšnjega plačila.
 • Direktno klicanje mobilne številke (CALL_PHONE).
 • Kamera (CAMERA), ki se uporablja za skeniranje QR kode in identifikacijo uporabnika preko video klica.
 • Lokacija (približna ACCESS_COARSE_LOCATION in točna ACCESS_FINE_LOCATION), za prikaz oddaljenosti od poslovalnic in bankomatov.
 • Mikrofon (RECORD_AUDIO), se uporablja v enakem sklopu kot Kamera.
 • Obvestila (POST_NOTIFICATIONS).
Dovoljenja za napravo z operacijskim sistemom iOS:
 • Kamera, ki omogoča skeniranje QR kode in skeniranje osebnih dokumentov ter obraza pri odpiranju bančnega računa ali posodobitvi osebnega dokumenta.
 • Kontakti, ki omogočajo pridobivanje mobilnih številk za izvedbo takojšnjega plačila preko Flik storitve.
 • FaceID, za odklepanje mobilne aplikacije z biometrijo.
 • Lokacija, za prikaz oddaljenosti od poslovalnic in bankomatov.
 • Mikrofon, se uporablja v enakem sklopu kot Kamera.
 • Galerija, za dostop do QR kod oz. PDF datotek, če želimo naložiti in/ali shraniti položnico.
POZOR: V nastavitvah svoje mobilne naprave lahko kadarkoli omejite dostop do svojih osebnih podatkov v mobilni aplikaciji mBank@Net! Toda morate se zavedati, da bodo ob omejenem dostopu nekatere funkcije onemogočene, kar lahko povzroči nepravilno delovanje mobilne aplikacije.


3. Za kakšen namen uporabljamo zbrane podatke
Podatke, vključno z osebnimi podatki, o vas in vaši napravi uporabljamo, hranimo in obdelujemo zato, da vam zagotovimo storitve v okviru Splošnih pogojev za potrošnike.


4. S kom delimo podatke
Mobilna aplikacija ne sporoča ali razkriva podatkov tretjim osebam razen podatkov, ki so potrebni za registracijo, digitalizacijo, plačilo in obdelavo podatkov o transakcijah, kot je opisano v Izjavi o varovanju zasebnosti.


5. Potisna obvestila in možnosti odjave
Občasno vam lahko pošljemo potisno obvestilo o pomembnih posodobitvah aplikacije, marketinška obvestila ali druge informacije.


6. Varnost
V Novi KBM dajemo poudarek na varnosti vaših osebnih podatkov. Za preprečitev nepooblaščenega dostopa ali razkritja vaših osebnih podatkov smo sprejeli fizične, tehnične, elektronske, organizacijske in postopkovne zaščitne ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo. Dostop do vaših osebnih podatkov dovolimo le osebam, ki so pooblaščene za obdelavo tovrstnih podatkov in se morajo z njimi seznaniti zato, da vam zagotovijo storitev. Te osebe so zavezane varovanju zaupnosti.
 

7. Kje lahko dobite več informacij o varstvu osebnih podatkov
Če imate kakršnakoli vprašanja povezana z varstvom oz. obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu »dpo@nkbm.si«. Nova KBM je kot upravljavec vaših osebnih podatkov z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravila tudi Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki vam na enem mestu omogočajo pridobitev vseh relevantnih informacij katere se nanašajo na vaše osebne podatke.
 

8. Spremembe te izjave o varovanju zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da to Izjavo o zasebnosti kadar koli spremenimo skladno s tem členom. Če jo spremenimo, bomo spremenjeno Izjavo o zasebnosti objavili na svojem spletnem mestu in v mobilni aplikaciji.mBank@Net – IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI


V Novi KBM d.d. (v nadaljevanju upravljavec podatkov oz. Nova KBM) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Kot upravljavec vaših osebnih podatkov smo zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov in k spoštovanju vaše zasebnosti.

V Izjavi o varovanju zasebnosti mBank@Net (v nadaljevanju Izjava o zasebnosti) je opisano, katere osebne podatke v zvezi z vašo uporabo aplikacije mBank@Net (v nadaljevanju storitev) zbiramo in zakaj, kako jih zbiramo in s kom jih lahko delimo. Izjava o zasebnosti določa tudi načine, kako se lahko obrnete na nas, če imate vprašanja ali skrbi glede zasebnosti podatkov.

S sprejemom Splošnih pogojev za potrošnike, katerih sestavni del je ta Izjava o zasebnosti, se strinjate z zbiranjem in uporabo oziroma obdelavo osebnih podatkov v skladu s to Izjavo o zasebnosti.