Nova KBM

Likvidacija lizinških družb Skupine Nove KBM | NKBM

Nova KBM d.d. je na osnovi Načrta o prestrukturiranju Nove KBM in Zavez Republike Slovenije in Nove KBM Evropski komisiji z dne 18.12.2013 v začetku letošnjega decembra začela aktivnosti za pričetek nadzorovane likvidacije družb KBM Leasing d.o.o. in Gorica Leasing d.o.o.

Začnite tipkati, kar iščete

Likvidacija lizinških družb Skupine Nove KBM

30 december 2014
OBVESTILA
Nova KBM d.d. je na osnovi Načrta o prestrukturiranju Nove KBM in Zavez Republike Slovenije in Nove KBM Evropski komisiji z dne 18.12.2013 v začetku letošnjega decembra začela aktivnosti za pričetek nadzorovane likvidacije družb KBM Leasing d.o.o. in Gorica Leasing d.o.o.
 
Iz tega razloga je Nova KBM dokapitalizirala obe družbi s konverzijo terjatev v kapital, in sicer je družbo Gorica Leasing d.o.o. dokapitalizirala v višini 46.894 tisoč EUR, KBM Leasing d.o.o. pa v višini 56.699 tisoč EUR. S konverzijo terjatev v kapital sta družbi pokrili izgubo iz preteklega leta in načrtovano izgubo v tekočem letu. Tako so izpolnjeni pogoji za pričetek nadzorovane likvidacije obeh družb s pričetkom 30.12.2014 in predvidenim zaključkom v letu 2015.

Z likvidacijo lizinških družb in prenosom lizinške dejavnosti na obvladujočo družbo je bilo opravljeno obsežno delo, Nova KBM d.d. pa je s tem izpolnila ključno nalogo na področju konsolidacije Skupine Nove KBM, ki je bila zastavljena v načrtu prestrukturiranja za leto 2014.

V prihodnjem letu se bo tako lahko Skupina Nove KBM še bolj osredotočila na svojo osnovno dejavnost ter aktivno prisotnost na ključnih tržnih segmentih in strateško pomembne družbe Skupine. Hkrati pa se bodo tudi v letu 2015 nadaljevali konsolidacija Skupine Nove KBM in aktivnosti za večjo stroškovno optimizacijo njenega poslovanja ter zagotavljanje vitkejše in učinkovitejše organizacijske strukture.